Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102036072000 Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere risk ve belirsizlik koşulları altında ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirmelerini sağlayacak uygun risk ve belirsizlik analiz metotlarını öğretmek ve bu metotları uygulayacak beceriye kavuşturmaktır. Bu derste riskli ve belirsizlik içeren koşullarda sağlıklı karar alma teknikleri öğretilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Anderson, J.R. and Lien, G. 2004. Coping with risk in agriculture. CABI Publishing, USA 2. Chavas, J.P. 2004. Risk Analysis in Theory and practice. ELSEVİER Academic Press, USA. 3. Molak, V. 1997. Fundamentals of risk analysis and risk management. Lewis Publishers, USA. 4. Vose, D. 2000. Risk Analysis: A Quantitative quide. WILEY, USA. 5. Raiffa, H. 1970. Decision Analysis: Introductory lectures on chocies under uncertainty. Addison-Wesley Publishing Company, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımda risk be belirsizliğe giriş, karar alam süreci ve temel varsayımları, subjektif olasılıklar yardımıyla belirsizliğin ölçülmesi, birleştirilmiş olasılık dağılımları, riskli sonuçlara karşı tutumlar, karar analizinde inançların ve tercihlerin entegrasyonu, tercihler bilinmediğinde karar analizi, stokastik simulasyon, risk ve matematik programlama, çok amaçlı karar analizleri, riskli koşullarda karar alama ve zaman, risk ve belirsizlik stratejileri, tarım politikası tesisinde risk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 25 1
54 Ev Ödevi 3 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımda risk be belirsizliğe giriş Tartışma
2 Karar alma süreci ve temel varsayımları Tartışma, örnek olaylar
3 Subjektif olasılıklar yardımıyla belirsizliğin ölçülmesi Tartışma, örnek olaylar, örnek problemler, uygulama
4 Birleştirilmiş olasılık dağılımları, örnek olaylar, örnek problemler, uygulama
5 Riskli sonuçlara karşı tutumlar Tartışma, örnek olaylar, uygulama, ödev, sınav
6 Karar analizinde inançların ve tercihlerin entegrasyonu
7 Ara Sınav
8 Tercihler bilinmediğinde karar analizi Tartışma, örnek olaylar
9 Stokastik simulasyon örnek olaylar, örnek problemler, uygulama
10 Risk ve matematik programlama örnek olaylar, örnek problemler, uygulama, ödev, sınav
11 Çok amaçlı karar analizleri Tartışma, örnek olaylar, uygulama
12 Riskli koşullarda karar alma ve zaman Tartışma, örnek olaylar
13 Risk ve belirsizlik stratejileri örnek olaylar, örnek problemler, uygulama, haftalık sınav
14 Tarım politikası tesisinde risk Tartışma, örnek politikaların analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101764 1160008 Risk ve belirsizlik koşulları altında ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirebilir.
101765 1161052 Tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikleri analiz edebilir ve strateji geliştirebilir.
101766 1177308 Riskli ve belirsiz koşullarda matematik programlama yardımıyla optimizasyon yapabilir.
101767 1179569 Riske karşı tutumları belirleyebilir ve karar alama sürecinde bunu dikkate alabilir.
101768 1182308 Riskli koşullarda yatırım değerlendirmesi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
7 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
8 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
9 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
10 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur