Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 25 1
54 Ev Ödevi 3 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 2 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımda risk be belirsizliğe giriş Tartışma
2 Karar alma süreci ve temel varsayımları Tartışma, örnek olaylar
3 Subjektif olasılıklar yardımıyla belirsizliğin ölçülmesi Tartışma, örnek olaylar, örnek problemler, uygulama
4 Birleştirilmiş olasılık dağılımları, örnek olaylar, örnek problemler, uygulama
5 Riskli sonuçlara karşı tutumlar Tartışma, örnek olaylar, uygulama, ödev, sınav
6 Karar analizinde inançların ve tercihlerin entegrasyonu
7 Ara Sınav
8 Tercihler bilinmediğinde karar analizi Tartışma, örnek olaylar
9 Stokastik simulasyon örnek olaylar, örnek problemler, uygulama
10 Risk ve matematik programlama örnek olaylar, örnek problemler, uygulama, ödev, sınav
11 Çok amaçlı karar analizleri Tartışma, örnek olaylar, uygulama
12 Riskli koşullarda karar alma ve zaman Tartışma, örnek olaylar
13 Risk ve belirsizlik stratejileri örnek olaylar, örnek problemler, uygulama, haftalık sınav
14 Tarım politikası tesisinde risk Tartışma, örnek politikaların analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
101764 1388751 Risk ve belirsizlik koşulları altında ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirebilir.
101765 1389739 Tarımda karşılaşılan risk ve belirsizlikleri analiz edebilir ve strateji geliştirebilir.
101766 1405111 Riskli ve belirsiz koşullarda matematik programlama yardımıyla optimizasyon yapabilir.
101767 1407239 Riske karşı tutumları belirleyebilir ve karar alama sürecinde bunu dikkate alabilir.
101768 1409829 Riskli koşullarda yatırım değerlendirmesi yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur