Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kişisel gelişim bilgi ve becerilerini ve tarımsal yayım ve danışmanlık metodolojisini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Değirmenci, Y., Erkuş, E., Altın, M. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık, Ankara, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim teknikleri, beden dili, motivasyon, çatışma yönetimi, kırsal sosyoloji, yetişkin eğitimi, proje yönetimi, bireysel yayım/danışmanlık metodları, grup yayım/danışmanlık metodları, kitlesel yayım/danışmanlık metodları, Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal danışmanlık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
42 Seminer 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
24 Seminer 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal yayım/Danışmanlık kavramı ve felsefesi
2 Dünya ve AB ülkelerinde tarımsal danışmanlık
3 Kırsal sosyoloji
4 Yetişkin Eğitimi
5 Beden dili
6 Yeniliklerin yayılması
7 Bireysel yayım/danışmanlık metodları
8 Ara sınav
9 Grup yayım/danışmanlık metodları
10 Kitle yayım/danışmanlık metodları
11 Tarımsal danışmanlık faaliyetlerinde uygun amaç ve metod seçimi
12 Motivasyon Teknikleri
13 Çatışma yönetimi
14 Proje yönetimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340770 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kavramını kavrayabilecek
2 1340771 İleki meslek hayatında danışmanlık mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilecek
3 1340772 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olabilecek
4 1340768 Ders kapsamındaki konuları öğrenecek
5 1340769 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sınavına hazır olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek