Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB610 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri, ürün maliyeti ve net gelir kavramları, kapitalizasyon oranı, arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu ve bilirkişilik konularında bilgiler vermek, öğrencilere bilirkişi raporu yazma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc.Prof. Osman Kılıç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rehber, E., 2008. Tarımsal Kıymet Takdiri (Değerleme ve Bilirkişilik. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa. Karagöl, Ö, 2010. Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları. Seçkin Yayıncılık, Ankara. Kilic, O, 2010. Tarımsal Değer Biçme Yöntemleri ve Bilirkişilik. Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Samsun

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal kıymet takdiri yöntemleriyle gayrimenkullerin değerlendirilmesi, bilirkişiliğin tanımının ve görevlerinin anlatılmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 22 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal kıymet takdirinin tanımı, amacı ve kapsamı Tartışma, uygulama 1-Hafta.pdf
2 Türkiye’de tarımsal konularda karşılaşılan belli başlı kıymet takdiri alanları Tartışma, uygulama 2-Hafta.pdf
3 Tarımsal kıymet takdiri yöntemleri Tartışma, uygulama 3-Hafta.pdf
4 Tarımsal kıymet takdirinde maliyet yönteminin kullanıldığı alanlar Tartışma, uygulama 4-Hafta.pdf
5 Tarımda maliyet hesaplamasında karşılaşılan güçlükler Tartışma, uygulama 5-Hafta.pdf
6 Tarımda maliyet unsurları Tartışma, uygulama 6-Hafta.pdf
7 Tek yıllık, çok yıllık ve hayvansal ürünlerde maliyet hesaplaması Tartışma, uygulama 7-Hafta.pdf
8 Arazi değerinin hesaplanması, kamulaştırma kanunu Tartışma, uygulama 8-Hafta.pdf
9 Gelir yöntemiyle arazi değerinin hesaplanması, örnek uygulamalar Tartışma, uygulama 9-Hafta.pdf
10 Ara Sınav
11 Bilirkişiliğin tanımı, önemi ve nitelikleri, bilirkişi seçimi Tartışma, uygulama 10-Hafta.pdf
12 Bilirkişi raporunun bağlayıcılığı ve delil olarak değeri Tartışma, uygulama 11-Hafta.pdf
13 Bilirkişilik görevine başlama ve inceleme yapma Tartışma, uygulama 12-Hafta.pdf
14 Bilirkişilik mevzuatı Tartışma, uygulama 13-Hafta.pdf
15 Bilirkişi raporu düzenleme Tartışma, uygulama 14-Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1407474 Öğrenciler bilirkişi raporlarının hazırlanması ve rapor yazma konusunda yeni yaklaşımları irdeler, yöntemlerin tartışılması yeteneğini kazanır
2 1423217 Tarımsal kıymet takdiri yöntemlerini öğrenmiş, yöntemler arasında karşılaştırma yapabilen ve bunları tarımla ilgili taşınmaz mallara uygulayabilen
3 1425082 Tarımsal ürünlerde maliyet kavramı ve ürünlerde maliyet unsurlarını analiz eder
4 1406500 Mevcut kanun ve içtihatlar doğrultusunda karşılaştırma yapar ve yorum katar
5 1413702 Net gelir, münavebe, kapitalizasyon oranı konularında yorum yapar ve fikir üretir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek