Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB611 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Doğal kaynak ve çevre ekonomisinin en önemli alanları için bir rehber: yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynak ekonomisi, kirlilik kontrolünün ekonomisi, çevre için fayda maliyet analizinin uygulamaları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmet BOZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ian Hodge, Environmental Economics-Individual Incentives and Public Choice, McMillan Press Ltd., 1995

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomi ve çevre, ekonomik büyüme ve çevre, çevresel problemler ve elemanları, çevresel koruma için ekonomik teşvikler, kirlilik kontrolü, kirlilik sorunları, doğal kaynak ekonomisi, yenilenemeyen doğal kaynakların ekonomik analizi, yenilenebilir kaynak ekonomisi, piyasa dışı değerleme teorisi, çevresel maliyet ve fayda değerlemesi yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal kaynaklara giriş doğal kaynaklar_giriş.ppt
2 Ana hatlarıyla doğal kaynaklar (doğal kaynakların yeterliliği sorunu, doğal kaynak kullanım oranında sosyal optimalite, doğal kaynaklara ilişkin karar alınme işlemesinde fayda maliyet analizinin kullanımı, arazi kullanım konuları, doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenleri, doğal kaynakların koruma ve işlemesinde alternatifler) DOĞAL KAYNAKLAR ÇEVRE VE EKONOMİ İLİŞKİSİ.docx
3 Ana hatlarıyla doğal kaynaklar (doğal kaynakların yeterliliği sorunu, doğal kaynak kullanım oranında sosyal optimalite, doğal kaynaklara ilişkin karar alınme işlemesinde fayda maliyet analizinin kullanımı, arazi kullanım konuları, doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenleri, doğal kaynakların koruma ve işlemesinde alternatifler) doğal kaynaklar1.ppt
4 Ana hatlarıyla doğal kaynaklar (doğal kaynakların yeterliliği sorunu, doğal kaynak kullanım oranında sosyal optimalite, doğal kaynaklara ilişkin karar alınme işlemesinde fayda maliyet analizinin kullanımı, arazi kullanım konuları, doğal kaynakların kötü yönetilmesinin nedenleri, doğal kaynakların koruma ve işlemesinde alternatifler)
5 Doğal kaynaklar ve ekonomik kalkınma
6 Doğal kaynaklar ve ekonomi
7 Doğal kaynaklar ve ekonomi
8 Ara sınav
9 Doğal kaynaklar ve kamusal politikalar
10 Doğal kaynakların fayda ve maliyetlerinin ölçülmesi
11 Arazi ekonomisi
12 Doğal ortam ekonomisi
13 Çevre ekonomisi
14 Doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1422112 Doğal kaynaklar hakkında bilgilenmek
2 1413575 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi hakkında ayrıntılı bilgileri güncel hayattan karşılaştırarak kavrama
3 1414303 Çevre sorunlarının neler olduğunu ve nasıl çözüleceğine dair politikaları değerlendirm
4 1430500 Doğal kaynakları değerleme metotlarını öğrenme
5 1439115 Sürdürülebilir kalkınmanın koşullarını öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek