Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB615 Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Uygulamaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Kırsal kalkınmanın etkileri, araçları ve hedefi hakkında öğrencilere bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kürşat Demiryürek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırak, N., Kırsal Kalkınma Teksir Notları, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kırsal kalkınmanın araçları, tanımı, amacı ve içeriği, Dünya'da ve Türkiye'de kırsal kalkınma faaliyetleri, kırsal kalkınma programlarını uygulama teknikleri, kırsal kalkınma faaliyetleri için örgütlenme, gizli işsizliği eleme yöntemleri, yeni iş alanlarına girme, kendi kendine yardım ve işbirliği ilkeleri, yerel liderlerin motivasyonu, tarımsal eğitimin arttırılması, kırsal kalkınmaya kooperatiflerin katkısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 4 40
19 Beyin Fırtınası 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramsal Çerçeve (Kır yerleşmeleri, Kırsal alan, Kırsal kalkınma)
2 Kırsal kalkınma ve tarımsal kalkınma arasındaki ilişki
3 Kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının temel özellikleri
4 Türkiye'de yerleşmenin tarihsel gelişimi
5 Türkiye'de kırsal kalkınma (Cumhuriyetin ilk yılları 1920-1959)
6 Planlı kalkınma dönemi (1960-2004)
7 Avrupa birliği süreci
8 Ara sınav
9 Avrupa birliği kırsal kalkınma politikalarının tarihsel gelişimi
10 Türkiye'de kırsal kalkınma politikaları ve uygulamaları
11 Türkiye'nin mevcut kırsal karakteri ve sorunları
12 Genel Kırsal kalkınma yaklaşımları
13 Türkiye için bir kırsal kalkınma yaklaşımı
14 Kırsal kalkınma alanında Dünya'da ve AB'nde meydana gelen değişmeler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123463 1179835 Kırsal kalkınma kavramının tanımını bilir ve açıklar
123464 1197782 Tarımsal kalkınma ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklar
123465 1184148 Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur
123466 1188273 Kırsal kalkınma yaklaşımlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur