Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETEB611 Environmental and Natural Resources Economics 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilere doğal kaynaklar ekonomisi ve çevre ekonomisini ayırt edebilme yeteneği kazandırmak, doğal kaynakların değerleme yöntemlerini öğretmek, genel olarak doğal kaynaklarla ilgili sorunları belirlemek, etkinlik ve sürdürülebilirlik kavramlarını öğretmek, doğal kaynaklarla ilgili uygulama problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak, madencilik ekonomisi, ormancılık ekonomisi, arazi ve tarım ekonomisi, su kaynakları ve yaban hayatı ile ilgili temel bilgileri öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmet BOZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barry C. FIELD Natural Resource Economics Second Edition, Waveland Press Inc., 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre ve doğal kaynaklar ekonomisine giriş, doğal kaynakların değerlemesi, doğal kaynaklarla ilgili temel problemleri belirlemek, etkinlik, sürüdürülebilirlik, doğal kaynaklarla ilgili uygulamalı problemler, mineral ekonomisi, enerji, ormancılık ekonomisi, arazi ekonomisi, tarım ekonomisi, su kaynakları ve yaban hayatı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 2 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 20 40
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisine giriş Ders anlatımı, tartışma
2 Ödeme istekliliği ve talep Ders anlatımı, tartışma
3 Maliyetler ve arz Ders anlatımı, tartışma
4 Etkinlik ve sürdürülebilirlik Ders anlatımı, tartışma
5 Piyasalar ve etkinlik Ders anlatımı, tartışma
6 Doğal kaynaklarla ilgili kamu politikaları Ders anlatımı, tartışma
7 Doğal kaynakların değerlemesi Ders anlatımı, tartışma
8 Ara sınav
9 Maden ekonomisi Ders anlatımı, tartışma
10 Enerji Ders anlatımı, tartışma
11 Orman ekonomisi Ders anlatımı, tartışma
12 Arazi ekonomisi Ders anlatımı, tartışma
13 Su kaynakları Ders anlatımı, tartışma
14 Tarım ekonomisi ve yaban hayatı Ders anlatımı, tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6 1286243 Doğal kaynaklar ekonomisi ve çevre ekonomisi arasındaki farkları kavrayabilmek
7 1286244 Doğal kaynakları değerleme yetenekleri kazandırmak
8 1286245 Etkinlik ve sürdürülebilirliği hesaplayabilmek
9 1286246 Doğal kaynaklarla ilgili uygulamalı problemleri çözebilmek
10 1286247 Çevre politikalarını değerlendirme yeteneği kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek