Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETEB621 Microeconomics Analysis in Agriculture 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Mikro-ekonomik temel kavramları ve teorileri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsmet BOZ

Ön Koşul Dersleri

Genel Ekonomi

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microeconomics (9th Edition) (Pearson Series in Economics) 9th Edition by Robert Pindyck (Author), Daniel Rubinfeld (Author)

Staj Durumu

gerekli değil

Dersin İçeriği

Ekonominin sınıflandırılması, talep kavramı, arz kavramı, piyasa dengesi, esneklik kavramı, tüketim teorisi, fayda ve tercihler, tüketici dengesi, bireysel ve piyasa talebi, üretim teorisi, üretim masrafları ve kar, uzun donem maliyetler, tam rekabet rekabet piyasaları, monopol piyasası, oligopol piyasası, monopollü rekabet piyasası.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 7 2 14
12 Takım/Grup Çalışması 2 20 40
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonominin sınıflandırılması
2 Talep kavramı
3 Arz kavramı
4 Piyasa dengesi
5 Esneklik kavramı
6 Tüketim teorisi
7 Fayda ve tüketici tercihleri
8 Bireysel talep ve piyasa talebi
9 Üretim teorisi
10 Üretim masrafları ve kar analizleri
11 Uzun ve kısa dönem üretim maliyetleri
12 Tam rekabet
13 Monopol piyasası
14 Oligopol piyasası
15 Monopollü rekabet piyasası
16 Final sınavı ve genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249887 Temel mikroekonomik sorunları tanımlayabilecektir.
2 1249888 Mikroekonomik konuları makroekonomik konulardan ayırt edebilecektir.
3 1249889 Arz ve talebin temel kavramları öğrenilecektir.
4 1249890 Arz ve talep esneklikleri öğrenilecektir.
5 1249891 Piyasa dengesi ve farklı piyasaların temel özellikleri öğrenilecektir.
6 1249892 Üretim ile ilgili temel kavramlar ve üretim faktörleri öğrenilecek
7 1249893 Tarım sektöründeki mikroekonomik konular öğrenilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66756 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 66757 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 66758 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 66759 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 66760 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 66767 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 66761 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 66763 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 66762 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 66766 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 66765 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 66764 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek