Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB602 Tarım Makinaları Deney Esasları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarım makinalarında deneylerin önemi ve amacı, temel deney prensipleri, toprak, ürün ve öteki deney koşullarının açıklanması, tarım makinalarında iş kalitesi ve iş verimlerinin farklı boyutlarda açıklanması ve hesaplanması, deney yöntemleri (standartları); ilkeleri, tarım makinaları deneylerinde kullanılan ölçü araç- gereçleri; çeki kuvveti, güç, yakıt tüketim vb. ölçüm yöntemleri, toprak işleme alet ve makinaları, ekim ve dikim, gübreleme, balya makinaları, biçerdöverler ve öteki hasat ve harman makinaları, deney yöntemleri, deney raporlarının düzenlenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım traktörleri ve tarım makinaları ile ilgili yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlarda yer alan deney esasları incelenecektir. Traktör ile kullanılan ve kendi yürür tarım makinalarının test düzenekleri ve ölçüm parametreleri ile değerlendirilme yöntemleri anlatılacaktır. Ders, Türkiye’de traktör ve tarım makinaları deneylerinin yürütüldüğü kuruluşlar ve yetkileri hakkında önemli bilgileri de kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Tarım makineleri deney yöntemleri, deney araçları ve sistemlerini tanıma
3 Tarım makineleri performans kriterleri ve değerlendirme esasları
4 Tarım makineleri deney raporu hazırlanması
5 Tarım arabası deney ilkeleri
6 Toprak işleme makinaları deney tekniği
7 Ekim makinaları deney tekniği
8 Gübre dağıtma makineleri deney tekniği
9 Ara sınav
10 Sulama makinaları deney tekniği
11 İlaçlama makineleri deney tekniği
12 Hasat ve harman makineleri deney tekniği
13 Hayvancılıkta mekanizasyon araçları deney tekniği
14 Yarıyıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278879 Deney koşullarının etkisi, deney araç ve sistemlerini kavrama
2 1278880 Tarım makinaları deney ve raporlandırma esasları konusunda bilgi ve deneyim
3 1278881 Tarım makineleri performans ölçütleri, değerlendirme yöntemlerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 2 4 4 3 4 5 2
2 3 5 2 5 3 5 5 4 5 4 3
3 5 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek