Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046042000 İleri Hasat-Harman 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hasat harman makinalarının tanıtımı, yapım özellikleri ve işletme ve tasarımı konusunda gerekli olan formasyonun verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hasat-Harman Makinaları - Ankara Üniversitesi 2. Tarım Makinaları İçin Mühendislik El Kitabı – Literatür Yayıncılık 3. Bağ Bahçe ve Endüstri Kültürlerinde Mekanizasyon Uygulamaları-TZDK Mesleki Yayınları. Yayın No:52 4. Tarım Makinaları İlkeleri – Trakya Üniversitesi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, özellikle tarla bitkilerinin hasat ve harmanlama ilkeleri ve bu amaçla kullanılan makinelerin çalışma prensipleri anlatılmakta ve işlevsel organları tanıtılmaktadır. Ayrıca meyve hasadı konusunda bilgi verilmektedir. Hasat mekanizasyonun yararları, Bitkisel materyal özellikleri, Kesme ve biçme ilkeleri, Tahıl hasadı, Biçerdöverler, Harman Dövme Sistemleri ve Sap Döverler, Mısır hasadı, Soya ve Ayçiçeği hasadı, Şekerpancarı hasadı, Pamuk hasadı, Meyvelerin mekanik hasadı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Biçme Tekniği, Biçme Düzenleri
2 Yeşil Yem Bitkileri Biçme Makinaları-Ot ezme Makinaları-Ot Tırmıkları- Balya Makinaları
3 Silaj Makinaları
4 Hububat Harman Makinaları çalışma esasları
5 Hububat Harman Makinaları yapısal özellikleri ve hesaplamalar
6 Biçerdöverlerin tipleri ve yapısal özellikleri
7 Biçerdöverlerin parçaları ve çalışma ilkeleri
8 Biçerdöverlerin iş başarıları ve hasat kayıpları
9 Biçerdöverlerin zamanlılık ve iş verimi problemleri
10 Ara Sınav
11 Sebze hasat Makinaları özellikleri
12 Sebze hasat makinaları çalışma ilkeleri
13 Meyve Hasat Makinaları özellikleri ve çalışma ilkeleri
14 Meyve Hasat Makinaları özellikleri ve çalışma ilkeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1185044 Hasat harman makinalarını tanımlayabilecek,
2 1153200 Hasat harman makinalarının yapım özellikleri bilecek,
3 1179797 İşletme ve tasarımı konusunda gerekli olan formasyona sahip olacak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 4 2 4 2 5 1 4 5 1
2 3 3 1 3 3 2 4 2 4 4 2
3 5 3 3 1 1 4 2 5 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek