Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046052000 Makine Yapımında Malzeme Seçimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarım Makinalarında Kullanılacak Makina Parçalarının İmalatında Malzemelerin Seçiminin; Tasarım ,Biçim ve İmalat Yöntemlerini Dikkate Alarak Bilinçli Şekilde Yapılması Sonucu ,İmalat Sırasında ve Sonrasında Çıkabilecek Problemlerin Ortadan kaldırılması veya En Aza İndirgenmesi Konusunda Bilgilendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ashby,F.M.,’’Materials Selection In Mechanical Design’’,Second Edition,Great Britain,2001. Yüksel,M.,’’Malzeme Bilgisine Giriş’’,2000., Güleç,Ş.,Aran,A,’’Malzeme Bilgisi’’,Cilt 1,1987.,Topbaş,A.,’’Endüstriyel Malzeme’’,Cilt 1- 2,1993, Fındık,F., ‘’Malzeme Seçimi ve Uygulamaları’’,2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mühendislik Malzemelerinin Tanımlanması ve Gruplandırılması,Tasarım Prosesi,Tasarım-Malzeme İlişkisi, Malzeme Seçim Diyagramları,Mühendislik Malzemeleri ve Mekanik Özellikleri,Statik Mukavemet ve Tokluk için Malzeme Seçim Kriterleri, Sürünme,Yorulma ve Aşınma Dayanımı İçin Malzeme Seçim Kriterleri,Malzemelerin Korozyon Direnci ve Korozyondan Korunma İçin Alınması Gereken Önlemler, Farklı korozyon ortamları İçin Malzeme Seçim Kriterleri,Malzeme Seçimi-Biçim İlişkisi ve Biçim Faktörünün Önemi,İmalat Yöntemleri-Tasarım İlişkisi,Malzeme ve İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları Miller,Dişliler,Yataklar,Yaylar,Fanlar,Volanlar,Sızdırmaz Contalar,Kavrama,Zincir,Civata-Vida-Somun Gibi Makina Ana ve Yardımcı Elemanları İçin Malzeme Seçimi Çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 21 21
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mühendislik Malzemelerinin Tanımlanması ve Gruplandırılması ,Tasarım Prosesi,Tasarım – Malzeme İlişkisi, Malzeme İndisleri,Malzeme Seçim Diyagramları
2 Mühendislik Malzemeleri ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
3 Mühendislik Malzemelerinde Elastiklik Modülün Önemi ve Rijitlik İçin Malzeme Seçim Kriterleri
4 Mühendislik Malzemelerinde Elastiklik Modülün Önemi ve Rijitlik İçin Malzeme Seçim Kriterleri
5 Malzemenin SürTünme Özellikleri ve Dayanımlarının Belirlenmesi ve Malzeme Seçim Kriterleri
6 Malzemelerin Yorulma Dayanım Davranışlarının İncelenmesi ve Malzeme Seçim Kriterleri
7 ARA SINAV
8 Malzemelerin Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi ve Malzeme Seçim Kriterleri
9 Malzemelerin Korozyon Davranışlarının İncelenmesi
10 Malzemelerin Bulunduğu Ortamlarda Karşılaştığı Korozyondan Koruma Yöntemleri,Korozyona Dirençli Malzemelerin Seçim Kriterleri
11 Malzeme Seçimi -Biçim İlişkisi ve Biçim Faktörünün Önemi
12 Malzeme İmalat Yöntemi Seçim Diyagramları
13 Miller,Dişliler,Yataklar,Yaylar,Fanlar,Volanlar,Sızdırmaz Contalar, Kavramalar ve Zincirler İçin Malzeme Seçimi
14 Civata-Vida –Somun Malzemelerinin Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80405 1178346 Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi, kurumsal verilerin uygulamaya aktarılması
80406 1172938 Bir makinayı, parçasını veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
80407 1177124 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
80405 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3
80406 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3
80407
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek