Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB611 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma (iklimlendirme) uygulamaları hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vermek. Bu amaçla kullanılan sistemlerin tasarımını yapabilme. Çevresel kontrolde uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarına uygunluğu sağlayabilme. Uluslar arası standartlara göre hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerinin tasarımının yapılabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Barınaklarında Çevre Dentimi, Hasad Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma (iklimlendirme) uygulamaları, bu amaçla kullanılan sistemlerin tasarım özellikleri. Çevresel kontrolde uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarına uygunluk. Uluslar arası standartlara göre hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerinin tasarımı. Bu sistemler için bilgisayar destekli hesaplama ve simülasyon programlarının geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
23 Proje Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 4 20 80
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal üretim hakkında genel bilgiler, ülkemizdeki durum. Hayvancılık işletmlerin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri. Giriş ve Ot Biçme (1. Hafta).ppt
2 Hayvancılık işletmelerinin yapısı, özellikleri. Hayvan barınağı çeşitleri. Giriş ve Ot Biçme (1. Hafta).ppt
3 Hayvan barınaklarının planlanması, yapısal özellikleri. Hayvan barınaklarında kullanılan mekanizasyon sistemleri. HAYVANCILIK ÜRETİM MEKANİZASYONU (1.-2. Hafta).ppt
4 Hayvan barınaklarında uygulanan havalandırma sistemleri, özellikleri. Hayvan barınaklarında uygulanan serinletme sistemleri ve özellikleri. HAYVAN BARINAKLARINDA BUHARLAŞTIRMALI SERİNLETME SİSTEMLERİ.ppt
5 Hayvan barınaklarında uygulanan ısıtma sistemleri. Sera ısıtma sistemleri 2 -3. Hafta.ppt
6 Hayvan barınaklarında uygulanan aydınlatma sistemleri. Suluk ve yemlikler. 8. Diğer Mekanizasyon Uygulamaları.pptx
7 Gübre mekanizasyonu. Barınak içerisinde oluşan zararlı gazlar. 7. Hayvan Barınaklarında Oluşan Zararlı Gazlar.ppt
8 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde havalandırma kapasitesi hesabı. Seçilen bir kümes için doğal ve yapay havalandırma kapasitelerinin hesaplanması. kümeslerde kullanılan mekanizasyon sistemleri.ppt
9 Kümeslerde havalandırma kapasitesi hesaplanması için bir program geliştirilmesi. Yazılan hesaplama programının örnek bir kümeste denenmesi. Method of estimation of energy balance of glazed area in external building structures 2.doc
10 Kümeslerde uygulanan serinletme yöntemleri. Buharlaştırmalı serinletme sisteminin tanıtılması. HAYVAN BARINAKLARINDA BUHARLAŞTIRMALI SERİNLETME SİSTEMLERİ.ppt
11 Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan havalandırma ve serinletme sistemleri. Seçilen bir ağıl veya ahır için örnek havalandırma kapasitesi hesaplanması. Büyükbaş hayvanlar için havalandırma.xls
12 Gübre temizleme sistemleri ve barınak içerisinde oluşan zararlı gazlar. Seçilen bir hayvan barınağında zararlı gaz seviyeleri ölçümü. Gübre eldesinde mekanizasyon.pptx
13 Kanatlı hayvan barınakları için havalandırma, serinletme, ısıtma, gübre temizleme sistemlerinin projelendirilmesi. Büyükbaş hayvanlar için havalandırma_tr.xls
14 Büyükbaş hayvan barınakları için havalandırma, serinletme, ısıtma, gübre temizleme sistemlerinin projelendirilmesi. Büyükbaş hayvanlar için havalandırma.xls
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1407564 Hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerini tanır ve uygulamaya aktarır.
2 1412907 Çevresel kontrol sistemlerinin hayvan sağlığı ve verimi açısından ve üretici açısından önemini anlar.
3 1389804 Modern tarım tekniğinin gerektirdiği sistemleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3
2 3 4 3
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek