Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB612 Karma Yem Üretim Mekanizasyonu* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karma yem üretim teknolojisi anlatılacaktır. Üretim sırasındaki işlem aşamalarının tanıtılması ve uygulanan depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme, ambalajlama ve ulaştırma yöntemleri, bu amaçla kullanılan ünitelerin (depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ulaştırma üniteleri) yapısal ve işlevsel özellikleri ile bu ünitelerin projeleme esaslarının ayrı ayrı incelenenmesi ve bir karma yem fabrikasının projelendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karma Yem Üretim Mekanizasyonu. Çukurova Üniversitesi Ziraat FAkültesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karma yem üretiminde uygulanan depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme, ambalajlama ve ulaştırma yöntemleri gibi işlem aşamaları, bu amaçla kullanılan ünitelerin (depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ulaştırma üniteleri) yapısal ve işlevsel özellikleri ile bu ünitelerin projeleme esasları ayrı ayrı incelenecektir. Ayrıca, hayvancılık işletmelerinin kendi gereksinimlerini karşılayacak düzeyde küçük ve pazara yönelik üretim yapan büyük ölçekli karma yem üretim tesisleri (fabrikaları) örneklenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 20 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
6 Uygulama/Pratik 2 20 40
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karma yemler hakkında genel bilgiler. Samsun Yöresinde Kaba Yem Mekanizasyonu.ppt
2 Yem fabrikaları, ypaısı, çeşitleri, özellikleri, kullanılan mekanizasyon sistemleri. Samsun Yöresinde Kaba Yem Mekanizasyonu2.ppt
3 Yem fabrikalarında işlem akışı. TÜRKİYE'DEKİ KAR. YEM FAB..ppt
4 Temizleme ve depolama sistemleri. TÜRKİYE'DEKİ KARMA YEM FABRİKALARI.pps
5 Dozajlama sistemleri. 4. Kesif Yem Mekanizasyonu.ppt
6 Öğütme ünitesi, kullanılan öğütücüler, çekiçli değirmen, diskli ve valsli değirmenlerin yapısı ve çalışma prensipleri. 4. Kesif Yem Mekanizasyonu.ppt
7 Karıştırma ünitesi, kullanılan karıştırma sistemleri, yapısı ve özellikleri. 4. Kesif Yem Mekanizasyonu.ppt
8 Peletleme ünitesi TAE2016-025-G-Gurdil.pdf
9 Karma yem fabrikalarında kullanılan ulaştırma sistemleri, bantlı, helezon ve kovalı götürücüler, kapasite heaplamaları.
10 helezon götürücüler, kapasite heaplamaları.
11 kovalı götürücüler, kapasite heaplamaları, pnömatik götürücüler.
12 Ambalajlama ünitesi.
13 Bir karma yem fabrikasının projelendirilmesi.
14 Bir karma yem fabrikasının projelendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87439 1421511 Karma yem üretimi aşamasında temel tarımsal prensipleri, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı konuları ile ilgili bilim dallarındaki kavramları ve olayları kavrar, gerekli değerlendirmeleri yapar, yorumlar ve elde edilen sonuçları sahaya aktarır.
87441 1412788 Karma yem üretimi ile ilgili makineleri ve bu makineler ile ilgili sorunları tanımlar, sorunların çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
87439 4 4 4
87441 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek