Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046122011 Karma Yem Üretim Mekanizasyonu* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Karma yem üretim teknolojisi anlatılacaktır. Üretim sırasındaki işlem aşamalarının tanıtılması ve uygulanan depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme, ambalajlama ve ulaştırma yöntemleri, bu amaçla kullanılan ünitelerin (depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ulaştırma üniteleri) yapısal ve işlevsel özellikleri ile bu ünitelerin projeleme esaslarının ayrı ayrı incelenenmesi ve bir karma yem fabrikasının projelendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karma Yem Üretim Mekanizasyonu. Çukurova Üniversitesi Ziraat FAkültesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Karma yem üretiminde uygulanan depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme, ambalajlama ve ulaştırma yöntemleri gibi işlem aşamaları, bu amaçla kullanılan ünitelerin (depolama, dozajlama, kırma-öğütme, karıştırma, peletleme ve ulaştırma üniteleri) yapısal ve işlevsel özellikleri ile bu ünitelerin projeleme esasları ayrı ayrı incelenecektir. Ayrıca, hayvancılık işletmelerinin kendi gereksinimlerini karşılayacak düzeyde küçük ve pazara yönelik üretim yapan büyük ölçekli karma yem üretim tesisleri (fabrikaları) örneklenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 3 20 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
21 Rapor Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 40 40
6 Uygulama/Pratik 2 20 40
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karma yemler hakkında genel bilgiler.
2 Yem fabrikaları, ypaısı, çeşitleri, özellikleri, kullanılan mekanizasyon sistemleri.
3 Yem fabrikalarında işlem akışı.
4 Temizleme ve depolama sistemleri.
5 Dozajlama sistemleri.
6 Öğütme ünitesi, kullanılan öğütücüler, çekiçli değirmen, diskli ve valsli değirmenlerin yapısı ve çalışma prensipleri.
7 Karıştırma ünitesi, kullanılan karıştırma sistemleri, yapısı ve özellikleri.
8 Peletleme ünitesi
9 Karma yem fabrikalarında kullanılan ulaştırma sistemleri, bantlı, helezon ve kovalı götürücüler, kapasite heaplamaları.
10 helezon götürücüler, kapasite heaplamaları.
11 kovalı götürücüler, kapasite heaplamaları, pnömatik götürücüler.
12 Ambalajlama ünitesi.
13 Bir karma yem fabrikasının projelendirilmesi.
14 Bir karma yem fabrikasının projelendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87439 1194717 Karma yem üretimi aşamasında temel tarımsal prensipleri, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği, tarımda enerji kullanımı konuları ile ilgili bilim dallarındaki kavramları ve olayları kavrar, gerekli değerlendirmeleri yapar, yorumlar ve elde edilen sonuçları sahaya aktarır.
87441 1185464 Karma yem üretimi ile ilgili makineleri ve bu makineler ile ilgili sorunları tanımlar, sorunların çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
87439 4 4 4
87441 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek