Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046132011 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarım makinaları tasarımı uygulamalarında bilgisayar destekli çimi ve modelleme tekniklerinin kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AutoCad ile ilgili tüm kitaplar, internet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım makinaları tasarımı uygulamalarında bilgisayar destekli çimi ve modelleme tekniklerinin kullanılması, bu programların tanıtımı, kullanılması, örneklerin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 4 20 1
22 Proje Hazırlama 3 20 1
23 Proje Sunma 3 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları hakkında genel bilgiler.
2 Tarım makinaları tasarımı hakkında genel ve temel bilgiler.
3 Cad/Cam yazılımının tanıtılması ve kullanılması.
4 Units, Limits, Line
5 Circle, Erase, Trim, Break, Zoom, Pan, Undo
6 Drafting settings, Copy, Offset, Extend
7 Stretch, Lengthen, Move, Rotate, Scale, Mirror
8 Properties, Lineartype, Arc, Polygon, Divide, Grip
9 Array, Ellipse, Pline, Pedit
10 Fillet, Chamfer, Text layer
11 Dimension
12 Hatch
13 Isometric drawing
14 Tasarım örnekleri ve çizilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1178053 Makina ekipman konularında tasarım yapabilir ve bilgisayarda çizime aktarabilir
2 1178403 Tarım makinaları tasarımıda genel ve temel bilgilere sahip olur.
3 1181323 Tasarım için geliştirilen bilgisayar yazılımlarının en az birisini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek