Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046142011 Bilgisayar Programcılığı ve Tarımda Uygulamaları* 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarımsal mekanizasyon problemlerinin çözümüne yönelik bilgisayar destekli tasarım yapabilmek. Bu amaçla, MS Excel ve MS Visual Basic dillerinin kullanabilmek, amaca uygun programlar yazabilmek ve uygulamaya aktarabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Excel ve MS Visual Basic dillerini anlatan her türlü kitap ve yayın, internet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal mekanizasyon problemlerinin çözümüne yönelik bilgisayar destekli tasarım yapmak. Programlama mantığını ve dilini öğretmek. Bu amaçla, MS Excel ve MS Visual Basic dillerinin kullanımı öğretilecek ve öğrenciye bir ödev hazırlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 5 10 1
9 Problem Çözümü 5 10 1
19 Beyin Fırtınası 5 10 1
22 Proje Hazırlama 4 20 1
23 Proje Sunma 4 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
9 Problem Çözümü 5 5 25
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
22 Proje Hazırlama 2 5 10
23 Proje Sunma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar yazılımları hakkında genel bilgiler vermek
2 Tarımda bilgisayar uygulamaları
3 MS Excel programı tanıtımı ve kullanımı
4 MS Excel programında bazı hesaplama ve programlama örnekleri
5 MS Visaul Basic Programı
6 MS Visaul Basic Programı ile programlamaya giriş
7 Tarımsal amaçlı programlar yazılması
8 Tarımal mekanizasyonda problemlerin tanımı ve çözüme yönelik yazılımlar geliştirmek
9 Tarımsal mekanizasyon için yazılım örnekleri geliştirmek
10 Tarımsal mekanizasyon için yazılım örnekleri geliştirmek
11 Hayvan barınakları için ısı dengesi ve havalandırma kapasitesi programları geliştirmek
12 Seralar için ısı dengesi ve havalandırma kapasitesi programları geliştirmek
13 Tarım makinaları için; toprak işleme ve ekim dikim makinaları için yazılımlar geliştirmek
14 Sulama ve diğer mekanizasyon sistemleri içim yazılımlar geliştirmek
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
88068 1203167 Bilgisayar yazılımlarını tarım tekniğine aktarabilmek ve yazılımların etkili bir şekilde kullanabilirliğini arttırmak.
88069 1183393 Tarımsal mekanizasyon sistemlerini bilgisayar kontrollü hale dönüştürebilmek ve gerekli simulasyonları geliştirebilmek.
88070 1183445 Bilgisayar programcılığını günlük hayatımıza adapte edebilmek ve güncel yazılımlara aşina olabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.