Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB616 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere araştırmacı bir bakış açısının kazandırılması, bilimsel karar verme mekanizmasının kavratılması, denemelerin nasıl tasarlanacağının ve bu denemelerden elde edilen verilerinin nasıl analiz edileceğini öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Alper Taner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma ve deneme kavramı; Denemelerin planlanması ve yürütülmesindeki prensipler ve terimler; Bağımsız iki grubun karşılaştırılması; F dağılımı ve varyans analizi tekniği (ANOVA); Tam şansa bağlı deneme deseni; Çoklu karşılaştırma testleri; Ortogonal karşılaştırmalar, Polinomiyal kontrastlar; Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni; Latin karesi deneme deseni; Her deneme ünitesinde birden fazla gözlem bulunması durumu; Çok faktörlü denemeler; Kovaryans analiz ve analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma ve deneme kavramı; Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar ve terimler
2 Hipotez testleri; Bağımlı ve bağımsız iki grubun ortalamalarının karşılaştırılması
3 F dağılımı; F = t2 ilişkisi, Varyans analizi tekniği ve varsayımları; Varsayımların test edilmesi
4 Tam şansa bağlı deneme deseni ve analizi
5 Çoklu karşılaştırma testleri; Ortogonal karşılaştırmalar, Polinomiyal kontrastlar
6 Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni (tesadüf blokları) ve analizi
7 Latin karesi deneme deseni ve analizi
8 Ara sınav
9 Temel deneme desenlerinin karşılaştırılması
10 Her deneme ünitesinde birden fazla gözlem bulunması durumu
11 Çok faktörlü denemeler ve analizi
12 Çok faktörlü denemeler ve analizi
13 Çok faktörlü denemeler ve analizi
14 Kovaryans analiz ve analizi
15 Kovaryans analiz ve analizi
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409105 Araştırma ve deneme olgusunu anlar.
2 1414126 Bir araştırma veya denemeyi tasarlama becerisi elde eder.
3 1382557 Denemelerden elde edilen verileri uygun yöntemle analiz edebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek