Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB618 Biyolojik Malzemenin Fiziksel Özellikleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında tarımsal ürünlerin biyolojik-teknik özellikleri, kuramsal ve deneysel sonuçları ve bu özelliklerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y.Benal YURTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. N.N. Mohsenin, Physical properties of plants and animal materials, Gordon and Breach Science Publishers, NW, New York 2. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri- Ankara Üniversitesi 3. Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri- Çukurova Üniversitesi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fiziksel özellikler (Şekil ve boyut özellikleri, pürüzlülük, küresellik, izdüşüm alanı, porozite, hacim ve yoğunluk, yüzey alanı), Reolojinin bazı temel kavramları, Reolojik özellikler (kuvvet-deformasyon davranışı, elastik-plastik davranış, visko-elastik davranış),

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal ürünlerin fiziksel, kimyasal, fiziko mekanik ve biyolojik teknik özellikleri
2 Optik, elektriksel ve aerodinamik özellikleri
3 Reolojik özellikler
4 Reolojik denklemler özellikler arasında ilişkiler
5 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri
6 Biçim, büyüklük ve eksenel boyutyların ölçümü
7 Ara sınav
8 Hacim, yoğunluk ve porozite ölçümü
9 Biyolojik malzeme özelliklerinden mühendislikte yararlanma
10 Biyolojik malzeme özelliklerinden mühendislikte yararlanma
11 Mekanizasyon alet ve makinalarının tasarımı açısından biyolojik teknik özelliklerin değerlendirilmesi
12 Mekanizasyon alet ve makinalarının tasarımı açısından biyolojik teknik özelliklerin değerlendirilmesi
13 Mekanizasyon alet ve makinalarının tasarımı açısından biyolojik teknik özelliklerin değerlendirilmesi
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412401 Biyolojik materyalin kalitesi ile ilgili değerlendirme yapabilme, kestirimlerde bulunabilme ve kararlar alabilme yetisine sahip olmak
2 1415865 Kaliteli ve hasarsız ürünler üretmek amaçlı işlemler için makinası seçimi konusunda gerekli mühendislik birikimine sahip olmak
3 1401413 Aynı amaç için farklı firmalar tarafından üretilen makinalar arasında teknik kıyaslama yapabilecek mühendislik birikimine sahip olmak
4 1402045 Hasat ve hasat sonrası dönemlerde uygun tekniklerin sağlanması açısından, ürünleri değerlendirebilecek mühendislik birikimine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek