Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046202012 Tarım Makinalarında İş Güvenliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Tarımda iş sağlığı ve güvenliği, tarımda sağlık ve güvenlik gereksinimleri, etkili faktörler, tarım makinelerinin iş güvenliği ile ilişkisi, tehlike ve risk kavramlarını irdelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TARIM ALET ve MAKİNELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UTEM Yayınaları, 2001, ANKARA

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımda sağlık ve güvenlik, temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri, değişik tarım makineleri grupları ve çalışma koşullarında güvenlik esasları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış
2 Tarımda sağlık ve güvenlik, tarımsal çalışma koşulları
3 Tarım makinelerinde iş sağlığı ve güvenliği gereksinimleri, önemi
4 Tarım makinelerinde iş kazası kavramı ve temel nedenleri
5 Kazaları sınıflandırma, kodlama, raporlandırma esasları
6 Tarımda iş kazalarını önlemek için alınacak genel önlemler
7 Arasınav
8 Tarımda iş güvenliğinde koruyucuların (Makine ve kişisel koruyucular) tanıtılması ve kullanılması
9 Traktör ile çalışmada güvenlik
10 Yayay kumandalı makineler ile asılı ve çekilir makinelerde güvenlik
11 İlaçlama makinelerinde güvenlik
12 Tarım arabası ile çalışmada güvenlik
13 Kendi yürür makinelerde güvenlik
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80550 1161540 Tarım makinalarında iş güvenliği konusunda olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konular öğretilecektir.
80551 1161101 Tarım makinalarında iş güvenliğine bakış açısını geliştirmek
80552 1162586 Tarım makinalarında iş güvenliğinin temel kavramları bilmek
80553 1166148 Kişisel koruyucu ekipmanları bilmek ve uygulamak
80554 1168538 Tarım makinalarında iş güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.