Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB621 Tarimsal Mekanizasyonda Toprak Sıkışması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Toprak sıkışması probleminin tanımlanması, nedenleri ve çözüm yollarının açıklanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğrt.Üyesi. Kemal Çağatay SELVİ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kirişçi, V. Toprak sıkışması. Basılmamış ders notu. Soane, B.D. Ouwerkerk, C.Van. 1994. Soil Compaction in Crop Production.

Dersin İçeriği

Doğal yapısı içinde toprak, toprak tekstürü, toprakta şişme ve büzülme, mekanik analiz, toprak strüktürü, toprak sıkışması (kompaksiyon), oluşma nedenleri, Toprak sıkışması tipleri, toprak sıkışmasını önleme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 5 3 15
16 Alan Gezisi 2 3 6
17 Alan Çalışması 3 3 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 20 80
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Toprak sıkışmasına neden olan kuvvetler
3 Toprağın temel bileşenleri
4 Uygulanan kuvvetlerle sıkışma arasındaki ilişkiler
5 Kuvvet sıkışma ilişkisinde etkili olan toprak özellikleri
6 Toprak sıkışmasının tipleri
7 Toprak sıkışmasının nedenleri
8 Ara sınav
9 Toprak sıkışmasını belirleme yöntemleri
10 Toprak dayanımı
11 Arazi uygulaması Arazi uygulaması
12 Penetrasyon direnci hesabı Arazi uygulamaları
13 Toprak sıkışmasını önleme yöntemleri
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546393 Toprak işlemeye yönelik temel kavramlar
2 1546394 Toprak işleme ve sıkışma arasındaki ilişkilerin anlaşılması
3 1546396 Sıkışma tiplerinin oluşumlarıyla ilgili açıklamalar
4 1546397 Sıkışmanın nedenleri, çözüm önerileri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek