Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB625 Pestisit Uygulama Tekniklerinde Gelişmeler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsan, çevre ve doğal hayatın pestisitlerin olumsuz etkilerine neden olan kalıntılarından korunması amacıyla pestisit uygulamalarının tekniğine göre gerçekleştirilmesi günümüzde son derece önem arz eden konular arasında yer almaktadır. Pestisit uygulamalarının olumsuz etkileri pestisitin hedef yüzeye maksimum oranda iletilmesi ve hedefte tutulması ile en düşük düzeylere çekilebilir. Pestisit uygulamalarında geliştirilen yeni tekniklerin öğrenilmesi ve uygulama olanaklarının öğretilmesi bu dersin amacını oluşturacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelen, İ.H. 2013. Tarımsal Mücadelede Püskürtme Memeleri. Namik Kemal Üniversitesi. Tekirdağ. Alexander, L.S., Carpenter P.I., Cooper, S.E., Glass, C.R., Andersen, G.P., Magri, B., Robinson, T. H., Stock, D., Taylor, W. A., Thornill, E. W., Zande van de, J. 2008. International Advances in Pesticide Application. The Asssociation of Applied Biologist. Matthews, G.A. 2000. Pesticide Application Methods. 3rd Edition. Longman, p. 8—15., New York. Çilingir, İ. ve Dursun, E. 1991. Pülverizasyon Karakteristikleri ve Buna Etkili Faktörler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pestisit uygulamalarında geliştirilen tekniklerin ve uygulama olanaklarının öğretilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 4 48
16 Alan Gezisi 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pestisit kullanımının Dünya’da ve ülkemizdeki durumu ile pestisitlerin tarımsal mücadeledeki önemi
2 Pülverizasyonda önemli karakteristikler ve etkileri
3 Pestisit uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik gelişmeler ve uygulamada kullanma olanakları
4 Pestisit uygulamalarında sürüklenmeye neden olan etkenler ve sürüklenmeyi azaltamaya yönelik gelişmeler
5 Püskürtme memelerindeki gelişmeler
6 Püskürtme memelerindeki gelişmeler
7 Püskürtme sistemlerindeki (boom sistemleri) gelişmeler
8 Ara Sınav
9 Püskürtme sistemlerindeki (boom sistemleri) gelişmeler
10 pülverizatörlerdeki gelişmeler
11 Hassas pestisit uygulama tekniklerindeki gelişmeler
12 Hassas pestisit uygulama tekniklerindeki gelişmeler
13 pestisit uygulama tekniklerinde yeni tip pülverizatörlerin avantajları
14 Seralarda pestisit uygulama tekniklerindeki gelişmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279599 Pestisit kullanımının önemi ve pestisit uygulamalarındaki mevcut potansiyelin, incelenerek öğretilmesi
2 1279600 Pestisit uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik gelişmelerin öğretilmesi
3 1279601 Pestisit uygulama tekniklerinde sürüklenmeye neden olan etkenler ve azaltılmasına yönelik gelişmelerin öğretilmesi
4 1279602 Püskürtme memeleri ile püskürtme sistemlerinde teknolojik gelişmelerin öğretilmesi
5 1279603 Hassas pestisit uygulama teknikleri ve gelişmelerin öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2 2
3 3 3 3 3
4 4
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek