Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB601 Motor Yakıtları ve Yağlar 927003 1 2 6

Dersin Amacı

motor ve yakıtları ve yağların genel özellikleri ve çeşitleri hakkında bilgiye sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. üyesi Ali TEKGÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BİLGİNPERK H. Dizel Motorları Ders Notları, İstanbul 1987. CİNGÖZ M. Dizel Motorları Ders Notları, Kayseri 2001. PEGOUTE Servis Eğitim Notları STAUDT W. Motorlu Taşıt Tekniği, MEB Yayınları, İkinci Baskı,2000. FORD Otomotiv Teknolojisinin Temelleri, Teknik Servis Eğitimi TOYOTA Temel Servis Bilgisi WOLKSWAGEN Eğitim Notları HYUNDAI Servis Kitabı FIAT Servis Kitabı www.howstuffworks.com www.obitet.gazi.edu.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

yakıtların genel özellikleri ve çeşitleri, petrol ürünleri içinde motor yakıt ve yağlarının yeri, fiziksel özellikleri, destilasyon metodları, yakıt ve yağların ısıl işlemleri, özgül hacimleri, alevlenme ve yanma özellikleri, su ve tortu miktarları, karbon, kükürt, kül içerikleri, yakıtlarda oktan ve setan sayıları, tarımda kullanılan motorlarda yağlama ve yağ özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 10 10
24 Seminer 1 11 11
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 yakıtların genel özellikleri
2 petrol ürünleri içerisinde motor yakıt ve yağların yeri
3 motor yakıt ve yağların fiziksel özellikleri
4 destilasyon metodları
5 motor yakıtları ve yağların ısıl değerleri
6 motor yakıtları ve yağların özgül hacimleri
7 motor yakıtları ve yağların alevlenme ve yanma özellikleri
8 motor yakıtları ve yağların su ve tortu miktarları kükürt kül içerikleri
9 motor yakıtları ve yağların su ve tortu miktarları kükürt kül içerikleri
10 ara sınav
11 yakıtlarda oktan ve sedan sayıları
12 yakıtlarda oktan ve sedan sayıları
13 tarımda kullanılan motorlarda yağlama ve yağ özellikleri
14 tarımda kullanılan motorlarda yağlama ve yağ özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503794 motorlarda kullanılan motor yağlarının özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
2 1503792 Motorlarda kullanılan yakıtların temel özelliklerini öğrenmek
3 1503793 motor yakıtları ve yağlayıcılarının üretim standartlarını öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2
2 4 2 2
3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek