Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046032000 Tarım Makinaları Seçimi ve Yöntemi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları “Mekanizasyon seçimi ve Planlama Teknikleri” ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Taner YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ASAE Data: ASAE D497.2 MAR94, AGRICULTURAL MACHINERY MANAGEMENT DATA, ASAE Standards 1995, p.335-342 2. ASAE Engineering Practice: ASAE EP496.2 MAR94, AGRICULTURAL MACHINERY MANAGEMENT, ASAE Standards 1995, p.329-334 3. EVCİM, H.Ü., TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ VE PLANLAMASI VERİ TABANI, EÜZF Yay.no. 495 4. EVCİM, H.Ü., SINDIR, K.O., BİR İŞLETME ÖRNEĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MEKANİZASYON PLANLAMASI (MESLEKİ UYGULAMALAR), EÜZF Yay.No. Ders Notları 34 5. HUNT, D., FARM POWER ve MACHINERY MANAGEMENT. Iowa State Univ.Press, Iowa, 1968. 6. WITNEY, B., CHOOSING ve USING FARM MACHINES. Longman Scientific ve Technical, London, 1988. (ISBN 0 582 45600 2)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekanizasyonda temel ihtiyaçların ve bu ihtiyaçları karşılamaya uygun makinaların belirlenmesi; uygun mekanizasyon sistemlerinin seçimi; mekanizasyon sistemlerinin organizasyonu, uygulanması ve idaresi; gerçek işletme örneklerinde doğrusal programlama ve en-düşük-maliyet yöntemleriyle makina seçimi ve planlama çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, tanışma ve ders hakkında genel bilgiler
2 Tarımsal mekanizasyon ve önemi
3 Tarımsal mekanizasyon planlaması kavramı ve teknikleri
4 Sistem analizinin tarımsal planlamada yeri
5 Doğrusal programlama modeli ve kullanımı
6 Bir işletme örneğinde doğrusal programlama kullanımı
7 Bir tarımsal işletmenin makina ihtiyacının planlanması
8 Optimum ürün deseni belirlenmesinde mekanizasyon maliyetleri
9 Dinamik programlama
10 Ara sınav
11 En kısa yol yöntemi
12 Çalışılabilir zaman kavramı
13 Enerji esasına dayalı traktör-makina seçimi
14 Enerji esasına dayalı traktör-makina seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298993 Mekanizasyon seçimi ve planlama teknikleri ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme
2 1298994 Tarımsal işlemlere uygun mekanizasyon uygulamalarını belirleme ve analiz edebilme
3 1298995 İşletme bazında mekanizasyon planlaması yapabilme ve mevcut durumu yorumlayabilme
4 1298991 Ekonomik göstergelere uygun mekanizasyon seçimi yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 3 4 4 2 1 2 1
2 4 5 4 5 3 4 4 2 1 2 1
3 4 5 4 5 3 3 4 3 1 1 2
4 3 4 3 4 4 3 4 3 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek