Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB606 Tarım Makinaları Konstrükasyon Örnekleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Makina tasarımının temel ilkeleri öğretilecek, öğrenciye farklı modeller yada yöntemler geliştirme becerisinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fatih C., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri. Nobel yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım makinalarının temel ilkeleri, tarım makinalarında kullanılan millerin projelenmesi, sehim ve kritik hızın hesaplanması, kavrama ve vites kutularının planlanması, römork frenlerinin projelenmesi, batör-kontrbatör, tambur ve volanların projelendirilmesi, ön yükleyici projelendirilmesi, sonlu elemanlar yönteminin kullanılması, bilgisayarla tasarım ve paket programların kullanılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 40 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım makinalarının temel ilkeleri,
2 Tarım makinalarında kullanılan millerin projelenmesi,
3 Sehim ve kritik hızın hesaplanması,
4 Kavrama ve vites kutularının planlanması,
5 Kavrama ve vites kutularının planlanması,
6 Römork frenlerinin projelenmesi,
7 Römork frenlerinin projelenmesi,
8 Arasınav
9 Batör-kontrbatör, tambur ve volanların projelendirilmesi,
10 Batör-kontrbatör, tambur ve volanların projelendirilmesi,
11 Sonlu elemanlar yönteminin kullanılması,
12 Sonlu elemanlar yönteminin kullanılması,
13 Sonlu elemanlar yönteminin kullanılması,
14 Bilgisayarla tasarım ve paket programların kullanılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279522 Ekip çalışmasını yapabilme becerisi
2 1279523 Problemleri belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi
3 1279524 Güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgiyi takip edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 3 3 2 2 5 4 4 5
2 4 5 4 5 4 5 4 3 2 5 2
3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek