Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046102011 Tarımsal Elektrifikasyon Uygulamaları* 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin, elektriğin üretiminden tarımsal alanda kullanımına kadar geçen süreci tanımasını, tarımsal elektrifikasyon alanındaki son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tarımsal üretimde işletmenin karlılığını artırmak amacıyla elektrifikasyon düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tekgüler

Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Diğer Hususlar

None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yavuzcan, G.,1992.Tarımsal Elektrifikasyon. A.Ü.Z.F. Yay. no.677, Ankara. Yağcıoğlu, A.,1995. Tarımsal Elektrifikasyon. E.Ü.Z.F. Yay. İzmir. Başçetinçelik, A.,Tezer, E.,1983.Tarımda Kullanılan Yapay Işık Kaynakları. Ç.Ü.Z.F. Yay. no.173 Adana. Başçetinçelik, A.,1989. Tarımsal Elektrifikasyon Yardımcı Ders Tabloları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler. Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler. Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları. Tarımsal elektrifikasyon için elektrik motoru seçimi. Tarımda elektriksel aydınlatma tekniği. Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları. Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan iç tesisat çeşitleri ve iletken kesitlerinin saptanması. Elektrikle çalışmada güvenlik önlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 54 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 54 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, konu ve faaliyetlerin ve değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2 Elektrik enerjisinin önemi, tarımsal elektrifikasyonun kapsamı ve Türkiye’deki durumu. Tarımsal Elektrifikasyon Düzeyinin Belirlenmesinde Yararlanılan ölçütler
3 Elektrik enerjisinin üretiminde kullanılan yöntemler
4 Tarımsal yerleşim merkezlerine şebekeden enerji sağlama. Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan transformatörler ve gerekli transformatör gücünün saptanması. Dış tesisatta kullanılan iletkenler, direkler ve izolatörler.
5 Elektrik motoru tipleri ve tarımda kullanım alanları
6 Tarımsal elektrifikasyon için elektrik motoru seçimi Elektrik motoru devrelerinde kör gücün azaltılması Elektrik motorlarının bakımı, arızaları ve onarımları
7 Tarımda elektriksel aydınlatma tekniği. Aydınlatmayla ilgili temel tanımlar. Elektriksel ışık kaynakları. Tarımda kullanılan lamba tipleri, yansıtıcı ve Işıklıklar
8 Tarımda elektriksel aydınlatma uygulamaları Tarımda bina içi aydınlatma uygulamaları
9 Bitkisel üretim amaçlı aydınlatma uygulamaları Fotosentez amaçlı aydınlatma uygulamaları
10 ARASINAV
11 Fotosentez amaçlı aydınlatma uygulamalarında lamba seçimi ve takılma özellikleri
12 Fotoperiyodik aydınlatma uygulamaları. Tarımda dışsal alan aydınlatma uygulamaları
13 Tarımda elektriksel ısıtma uygulamaları
14 Tarımsal elektrifikasyonda kullanılan iç tesisat çeşitleri ve iletken kesitlerinin saptanması. Elektrikle çalışmada güvenlik önlemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283380 Elektrik enerjisi üretimi ve tarımsal yerleşimlerin iletilmesinde kullanılan yöntemleri kavrar
2 1283381 Farklı tipteki elektrik motorlarını bilmek, elektrik motorunu uygun alana seçmek ve kullanmak
3 1283382 Tarımsal yapılar için elektriksel aydınlatma uygulamalarının özelliklerini belirlemek ve lamba tiplerinin montajını yapmak
4 1283379 Elektrikli ısıtma uygulamaları için tarımda ve toprak ısıtma sistemi kurulumlarında uygun elektrikli ısıtma tekniklerini seçmek için değerleri belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3
2 4 2 3
3 4 2 3
4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek