Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102046112011 Hayvan Barınaklarında Çevre Kontrolünün Mekanizasyonu* 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma (iklimlendirme) uygulamaları hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vermek. Bu amaçla kullanılan sistemlerin tasarımını yapabilme. Çevresel kontrolde uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarına uygunluğu sağlayabilme. Uluslar arası standartlara göre hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerinin tasarımının yapılabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayvan Barınaklarında Çevre Dentimi, Hasad Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma (iklimlendirme) uygulamaları, bu amaçla kullanılan sistemlerin tasarım özellikleri. Çevresel kontrolde uluslararası ve Avrupa Birliği Standartlarına uygunluk. Uluslar arası standartlara göre hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerinin tasarımı. Bu sistemler için bilgisayar destekli hesaplama ve simülasyon programlarının geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
22 Proje Hazırlama 2 20 1
23 Proje Sunma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 4 20 80
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvansal üretim hakkında genel bilgiler, ülkemizdeki durum. Hayvancılık işletmlerin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri.
2 Hayvancılık işletmelerinin yapısı, özellikleri. Hayvan barınağı çeşitleri.
3 Hayvan barınaklarının planlanması, yapısal özellikleri. Hayvan barınaklarında kullanılan mekanizasyon sistemleri.
4 Hayvan barınaklarında uygulanan havalandırma sistemleri, özellikleri. Hayvan barınaklarında uygulanan serinletme sistemleri ve özellikleri.
5 Hayvan barınaklarında uygulanan ısıtma sistemleri.
6 Hayvan barınaklarında uygulanan aydınlatma sistemleri. Suluk ve yemlikler.
7 Gübre mekanizasyonu. Barınak içerisinde oluşan zararlı gazlar.
8 Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde havalandırma kapasitesi hesabı. Seçilen bir kümes için doğal ve yapay havalandırma kapasitelerinin hesaplanması.
9 Kümeslerde havalandırma kapasitesi hesaplanması için bir program geliştirilmesi. Yazılan hesaplama programının örnek bir kümeste denenmesi.
10 Kümeslerde uygulanan serinletme yöntemleri. Buharlaştırmalı serinletme sisteminin tanıtılması.
11 Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan havalandırma ve serinletme sistemleri. Seçilen bir ağıl veya ahır için örnek havalandırma kapasitesi hesaplanması.
12 Gübre temizleme sistemleri ve barınak içerisinde oluşan zararlı gazlar. Seçilen bir hayvan barınağında zararlı gaz seviyeleri ölçümü.
13 Kanatlı hayvan barınakları için havalandırma, serinletme, ısıtma, gübre temizleme sistemlerinin projelendirilmesi.
14 Büyükbaş hayvan barınakları için havalandırma, serinletme, ısıtma, gübre temizleme sistemlerinin projelendirilmesi.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89730 1192059 Hayvan barınaklarında çevresel kontrol sistemlerini tanır ve uygulamaya aktarır.
89731 1167097 Çevresel kontrol sistemlerinin hayvan sağlığı ve verimi açısından ve üretici açısından önemini anlar.
89732 1178872 Modern tarım tekniğinin gerektirdiği sistemleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
89730 4 4 3
89731 4 3 4
89732 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek