Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB613 Tarım Makinaları Tasarımında Cad/Cam Uygulamaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tarım makinaları tasarımı uygulamalarında bilgisayar destekli çimi ve modelleme tekniklerinin kullanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AutoCad ile ilgili tüm kitaplar, internet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım makinaları tasarımı uygulamalarında bilgisayar destekli çimi ve modelleme tekniklerinin kullanılması, bu programların tanıtımı, kullanılması, örneklerin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 4 20 1
22 Proje Hazırlama 3 20 1
23 Proje Sunma 3 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları hakkında genel bilgiler. ACAD DersNotu.doc
2 Tarım makinaları tasarımı hakkında genel ve temel bilgiler. ACAD DersNotu.doc
3 Cad/Cam yazılımının tanıtılması ve kullanılması. ACAD DersNotu.doc
4 Units, Limits, Line ACAD DersNotu.doc
5 Circle, Erase, Trim, Break, Zoom, Pan, Undo ACAD DersNotu.doc
6 Drafting settings, Copy, Offset, Extend ACAD DersNotu.doc
7 Stretch, Lengthen, Move, Rotate, Scale, Mirror ACAD DersNotu.doc
8 Properties, Lineartype, Arc, Polygon, Divide, Grip ACAD DersNotu.doc
9 Array, Ellipse, Pline, Pedit
10 Fillet, Chamfer, Text layer
11 Dimension
12 Hatch
13 Isometric drawing
14 Tasarım örnekleri ve çizilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537250 Makina ekipman konularında tasarım yapabilir ve bilgisayarda çizime aktarabilir
2 1537251 Tarım makinaları tasarımıda genel ve temel bilgilere sahip olur.
3 1537252 Tasarım için geliştirilen bilgisayar yazılımlarının en az birisini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek