Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB617 Geneleksel ve Azaltılmış Toprak İşleme Sistemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Geleneksel ve azaltılmış toprak işleme kavramı, bu sistemlerin yararları, zorlukları ve sınırlamaları, yabancı ot kontolünde herbisit kullanımı, gübreleme, sistemlere uygun ekim makinalarının seçimi ve kullanımı ile sistemlerin ekonomik yönden değerlendirilmesini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Alper Taner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toprak İşleme Alet ve Makinaları, PERMEM, Ankara. Konu ile ilgili yayınlanmış makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel toprak işleme, Azaltılmış toprak işleme, Doğrudan ekim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 toprak işlemenin amaçları ve önemi Toprak işleme ders1.pdf
2 toprak işleme makinaları Toprak işleme ders1.pdf
3 toprak işleme makinaları Toprak işleme ders1.pdf
4 geleneksel toprak işleme Toprak işleme ders1.pdf
5 geleneksel toprak işleme Toprak işleme ders1.pdf
6 azaltılmış toprak işleme Toprak işleme ders1.pdf
7 azaltılmış toprak işleme Toprak işleme ders1.pdf
8 ARASINAV Sınav.pdf
9 azaltılmış toprak işleme Toprak işleme ders1.pdf
10 Doğrudan ekim Toprak işleme ders1.pdf
11 Doğrudan ekim Toprak işleme ders1.pdf
12 Doğrudan ekim Toprak işleme ders1.pdf
13 Sırta ekim Toprak işleme ders1.pdf
14 Sırta ekim Toprak işleme ders1.pdf
15 Sırta ekim Toprak işleme ders1.pdf
16 Final Sınavı Sınav.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537219 Geleneksel ve azaltılmış toprak işleme sistemlerini kavrar.
2 1537221 Toprak işleme sistemlerini ve makinalarını karşılaştırabilir.
3 1537220 Direk ekimin önemini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek