Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB619 Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Metodlarının Kullanımı II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Lisansüstü düzeyde araştırma yapacak öğrencilerin çalışmalarını tasarlamaları sırasında dikkat etmeleri gereken istatistik konular bu ders sırasında irdelenmektedir. Diğer yandan öğrencilerin tez çalışmalarında toplayacakları verilerin istatistik analizlerini kendilerinin yapabilmeleri için gerek duyacakları temel istatistik yöntemler bu derste anlatılmaktadır. Ayrıca istatistik yöntemleri kolayca uygulayabilecekleri bilgisayar yazılımları da tanıtılmaktadır. Amaç, istatistik problemlere sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin lisansüstü öğrencilere verilmesidir. Temel kavram ve yöntemler tarım alanından seçilmiş problemlere uygulanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Alper Taner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DÜZGÜNEŞ O., KESİCİ T., KAVUNCU O. , GÜRBÜZ, F., İstatistik Metotları II, Ankara Üniv. Ziraat Fak. 1987ANKARA. Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımda verilerin yapısı ve veri analizine giriş; Analiz için verilerin hazırlanması; Tanımlayıcı istatistikler ve hesaplanması, İstatistikte model tipleri ve model yazımı; Popülasyon ortalamasına ait testler, İki ortalamanın karşılaştırılması testleri, Varyans analizi (ANOVA) ve varsayımları; Tam şansa bağlı deneme deseni ve analizi; Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni ve analizi; Latin karesi deneme deseni ve analizi; Çok faktörlü denemeler ve analizi; Bölünmüş parseller deneme planının analizi, İç içe sınıflanmış denemelerin analizi, Çoklu karşılaştırma testleri, Ortogonal karşılaştırmalar; Polinomiyal kontrastlar; ANOVA’ya karşı alternatifler; Transformasyonlar, Parametrik olmayan yöntemlere bir bakış, Basit doğrusal regresyon ve korelasyon; Kovaryans analizi; Çok değişkenli regresyon, En iyi regresyon denkleminin belirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 44 44
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımda verilerin yapısı ve tarımsal araştırmalara bir bakış; Veri analizine giriş
2 Tanımlayıcı istatistikler, hesaplanması ve yorumlanması
3 Hipotez testleri ve yorumlama: Popülasyon ortalamasına ait testler
4 Bağımlı ve bağımsız örneklerde İki ortalamanın karşılaştırılması
5 Varyans analizi (ANOVA) ve varsayımları; Tam şansa bağlı deneme deseni (tesadüf parselleri) ve analizi; İstatistikte model tipleri ve model yazımı;
6 Çoklu karşılaştırma testleri, Ortogonal karşılaştırmalar; Polinomiyal kontrastlar;
7 Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni (tesadüf blokları) ve analizi; Latin karesi deneme deseni ve analizi;
8 Çok faktörlü denemeler ve analizi
9 Bölünmüş parseller deneme planının analizi, İç içe sınıflanmış denemelerin analizi
10 ANOVA’ya karşı alternatifler; Transformasyonlar,
11 Basit doğrusal regresyon ve korelasyon; Kovaryans analizi;
12 Çoklu doğrusal regresyon
13 En iyi regresyon denkleminin belirlenmesi
14 Parametrik olmayan testlere bir bakış
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326978 Araştırmacı bakış açısı oluşturma
2 1326979 Hipotez kurabilme ve test edebilme yeteneği
3 1326976 Bir araştırma veya denemeyi tasarlama becerisi edinme
4 1326975 Uygulanan istatistik yaklaşımları kavrama becerisi
5 1326977 Verilerde gözlenen değişkenliğin kaynaklarını belirleyebilme
6 1326980 Temel istatistik teknikleri ve deneme desenleri anlama ve uygulayabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
5 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
6 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek