Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB615 Tarım Makinalarında Ürün Güvenliği ve Ce İşaretlenmesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ürün güvenliği ve CE işaretlemesi kapsamında tarım makinelerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından taşıması gereken özellikler, asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SAFER-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım projesi durum analiz raporları. Proje internet adresi: http://safer-omu.net

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ürün güvenliği ve önemi, tarım makinelerinde CE uygulaması, 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği, uyumlaştırılmış standartlar, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu, Onaylanmış Kuruluş, Yetkili Kuruluş olarak Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ürün güvenliği tanımı ve önemi
2 Ürün güvenliği yasal mevzuatı ve ülkemizdeki durumu
3 Tarım makineleri ile ürün güvenliği ilişkisi
4 CE işaretinin anlam ve önemi
5 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği
6 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliği
7 Arasınav
8 Temel sağlık ve güvenlik gereksinimleri
9 Mevzuatla ilgili olarak Yetkili Kuruluş, Onaylanmış Kuruluş ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu kavramları ve ülkemizdeki yapı
10 Uyumlaştırılmış standartlar
11 Yeni Yaklaşım, Global Yaklaşım
12 Uygunluk değerlendirme modülleri
13 Tarım makineleri ile örnek uygulama
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1330459 Ürün güvenliği kavramı, CE işaretlemesinin anlamı öğretilecek
2 1330458 Yasal mevzuat ve gerekleri kavratılacak
3 1330460 Tarım makinelerinde ürün güvenliği işaretlemesi ve gereklilikleri öğretilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66827 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 66828 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 66829 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 66830 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 66831 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 66832 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 66833 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 66834 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 66835 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 66836 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 66837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek