Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB623 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliğinde Temel Kavramlar I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tarım makinaları ve teknoloji mühendisliğinde temel kavramların açıklanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Duran

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ülger, P., Güzel, E., Pınar, Y., Sağlam, C., Kayışoğlu, B., Akdemir, B., Bayhan, Y. 2002. Tarım Makinaları İlkeleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi. Ders kitabı. No:29. Fakülteler Matbaası. İstanbul. 2. Arın, S. 1998. Ölçme Bilgisi. Tarım Makinaları ders Notları. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat fakültesi. Yayın No:97/261. Ders Kitabı No: 32

Dersin İçeriği

Tarımda makinalaşma, Güç iletim düzenleri, enerji ve motor, Traktörler, Toprak işleme sistemleri, Ekim, dikim ve bakım makinaları, Tarımsal savaş uygulamaları, Hasat ve harman, Biçerdöverler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 12 4 48
28 Makale Kritik Etme 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekanizasyon devreleri ve tarım makinalarında araştırma ve geliştirmenin aşamaları 1. HAFTA.pdf
2 Motorlarda güç iletimi, kayış-kasnak, zincirli düzenler, dişli çarklar, miller ve hidrolik kumandalar. Yakıt ve yağ sistemleri. 2. HAFTA.pdf
3 Enerjinin açıklanması. Enerji dönüşümü. Mekanik, ısı ve elektrik enerji sistemleri 3. HAFTA.pdf
4 Traktörler 4. HAFTA.pdf
5 Toprak işleme sistemleri 5. HAFTA.pdf
6 Farklı tipteki gübre dağıtma makinaları 6. HAFTA.pdf
7 Ara sınav 7. HAFTA.pdf
8 Ekim makinalarının işe hazırlanması, ürün bazlı çalışan ekim ve dikim makinaları 8. HAFTA.pdf
9 Tarımsal savaş, İlaç normu, farklı tip ilaç dağıtma makinaları ve sisleyiciler 9. HAFTA.pdf
10 Hasat makinaları, kaba yem hasadı 10. HAFTA.pdf
11 Meyve ve sebze hasat makinaları 11. HAFTA.pdf
12 Harmanlama ve harmanlama üniteleri, harmanlamaya etkili faktörler 12. HAFTA.pdf
13 Biçerdöverler 13. HAFTA.pdf
14 Final sınavı 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546820 Mekanizasyon devreleri ve tarım makinalarında araştırma ve geliştirmenin anlaşılması
2 1546821 Güç iletim başlığı altında; kayış-kasnak, zincirli düzenler, dişli çarklar, miller ve hidrolik kumandalar v.b konuların anlaşılması. Traktörün tanınması.
3 1546822 Enerji biçimlerinin anlaşılması
4 1546823 Makine imalatından kullanılan cihazların teorik olarak anlaşılması
5 1546824 Farklı toprak işleme sitemleri ve özelliklerinin anlaşılması
6 1546825 Ekim, dikim ve bakım makinalarının anlaşılması
7 1546826 Tarımsal savaş makinalarının tanıtılması anlaşılması
8 1546827 Hasat-Harman kavramları ve Biçerdöverlerde yeni gelişmelerin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek