Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB626 Pülverizatörlerde Tasarım Teknikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsan, çevre ve doğal hayatın pestisitlerin olumsuz etkilerine neden olan kalıntılarından korunması amacıyla pestisit uygulamalarının tekniğine göre gerçekleştirilmesi günümüzde son derece önem arz eden konular arasında yer almaktadır. Pülverizatörlerin tarla ve bahçe ürün özelliklerine göre tasarlanmaları ve kullanılmaları ile pestisit uygulamalarının olumsuz etkileri mimimum düzeylere çekilebilir. Pülverizatörlerin tarla veya bahçe ürün özelliklerine göre ekonomik ve ergonomik kullanım şartları sağlayacak şekilde tasarım planlamaları ve yöntemleri bu dersin amacını oluşturacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çilingir, İ. ve Dursun, E. 2010. Bitki Koruma Makinaları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları : 1531, 248 s., Ankara. Matthews, G.A. 2000. Pesticide Application Methods. 3rd Edition. Longman, New York

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pestisit uygulamalarında tarla ve bahçe ürünlerine göre pülverizatör tasarım yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 4 48
28 Makale Kritik Etme 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pestisit kullanımının Dünya’da ve ülkemizdeki durumu ile pestisitlerin tarımsal mücadeledeki önemi
2 Pestisit uygulamalarında, imalat ve ithalatındaki yasal zorunluluklar
3 Pülverizatörler ve çalışma prensiplerine göre sınıflandırılması ve pülverizatörlerin farklı zararlı organizmalarla mücadele olanakları
4 Pülverizasyonda önemli karakteristikler ve etkileri
5 Pülverizatör imalatındaki önemli kriterler ve ithalat durumundaki yasal mevzuat
6 Pülverizatörlerdeki teknolojik yeniliklerin tasarıma etkisi
7 Pülverizatör tasarımında meme tipleri ve önemi
8 Ara Sınav
9 Pülverizatör tasarımında boom sistemleri ve önemi
10 Pülverizatör tasarımında pompa tipleri ve önemi
11 Pülverizatör tasarımında tarla ve bahçe ürünlerinin etkisi ve önemi
12 Pülverizatör tasarımına tarla ve bahçe ürünlerindeki zararlı organizmaların etkisi
13 Pülverizatör ve atomizörde tasarım farklılığı
14 Pülverizatör ve atomizörde tasarım farklılığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537164 Pestisit kullanımının önemi ve pestisit uygulamalarındaki mevcut potansiyelin, incelenerek öğretilmesi
2 1537165 Pülverizatörlerin imalat ve ithalatındaki kriterler ve mevzuat
3 1537166 Pülverizatörlerin çalışma prensiplerinin ve önemli karakteristiklerinin farklı çalışma şartlarında öğretilmesi
4 1537167 Pülverizatör tasarımında meme, boom ve pompa tiplerinin öneminin öğretilmesi
5 1537168 Pülverizatörün bahçe ve tarla grubu ürünlerine göre tasarımının planlanmasının öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74559 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 74560 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 74561 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 74562 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 74563 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 74564 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 74565 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 74566 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 74567 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 74568 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 74569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek