Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102096062012 Üreme Endokrinolojisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Üremeyi kontrol eden hormonlar ve nöroendokrin sistem hakkında detaylı bilgi kazanılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kuran M. 2000. Üreme Biyolojisi Ders Notları. OMÜ, Ziraat Fakültesi, Ders notları. 2. Bearden HJ, Fuquay JW, 2004. Applied Animal Reproduction. Publisher: Prentice Hall, 6th edition. 3. Demirci E. 2002. Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları. Fırat Üniv, Veteriner Fakültesi, Ders notları. 4. Squires EJ. 2003. Applied Animal Endocrinology. 2nd edition, CABI publishers.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Endokrin sistem, nöroendokrin sistem, hipotalamus-hipofiz-gonad ilişkisi, feedback mekanizma, hiptalamus hormonları, hipofiz hormonları, gonad hormonları, erkekte hormonal kontrol, dişide hormonal kontrol

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 75 1
5 Derse Katılım 1 5 1
20 Rapor Hazırlama 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
12 Takım/Grup Çalışması 3 6 18
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 10 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Endokrin sistem,
3 Endokrin sistem,
4 Nöroendokrin sistem,
5 Nöroendokrin sistem,
6 Hipotalamus-hipofiz-gonad ilişkisi,
7 Hormonların iletim sistemleri
8 Feedback mekanizma,
9 Ara sınav
10 Hipotalamus hormonları,
11 Hipofiz hormonları,
12 Gonad hormonları,
13 Erkekte hormonal kontrol,
14 Dişide hormonal kontrol

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183384 Endokrin sisteme ilişkin detaylıbilgi kazanılması
2 1160380 Erkekte ve dişide üremenin hormonal kontrol mekanizmasının öğrenilmesi
3 1164728 Hipotalamus-hipofiz- gonad ilişkisinin kavranması
4 1178852 Üreme ile ilişkili hormonların sentezlenmesi ve etki mekanizmalarının öğrenilmesi
5 1180806 Üreme hormonları ile ilgili reseptörlerin düzenlenme sistemlerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek