Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102096252012 Üreme Teknolojileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Hayvancılıkta uygulanan üreme biyoteknolojilerinin temel prensiplerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kuram M. 2000. Üreme Biyolojisi Ders Notları. OMÜ, Ziraat Fakültesi, Ders notları. 2. Bearden HJ, Fuquay JW, 2004. Applied Animal Reproduction. Publisher: Prentice Hall, 6th edition. 3. Demirci E. 2002. Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon, Suni Tohumlama ve Androloji Ders Notları. Fırat Üniv, Veteriner Fakültesi, Ders notları. 4. Alaçam E. 2002. Doğum ve İnfertilite. Medisan, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvancılıkta biyoteknolojiye olan ihtiyaç, hayvan ıslahı ile biyoteknoloji arasındaki ilişki, hayvansal üretim ile biyoteknoloji arasındaki ilişki, kızgınlığın hormonal ve doğal kontrolü, suni tohumlama, spermada cinsiyet tayini, embriyoda cinsiyet tayini, cryopreservasyon, doğumun kontrolü, MOET programları, OPU, Süperovulasyon, Kızgınlık senkronizasyonu, ovulasyon oranının artırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 15 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üreme teknolojileri giriş 2-2.ppt
2 Hayvancılıkta biyoteknolojiye olan ihtiyaç, 2-2.ppt
3 Hayvan ıslahı ile biyoteknoloji arasındaki ilişki, 2-2.ppt
4 Hayvansal üretim ile biyoteknoloji arasındaki ilişki, 2-2.ppt
5 Kızgınlığın hormonal ve doğal kontrolü, 6.ppt
6 Kızgınlık senkronizasyonu, ovulasyon oranının artırılması 6.ppt
7 Suni tohumlama, 2-2.ppt
8 Spermada cinsiyet tayini, 8.ppt
9 Arasınav
10 Embriyoda cinsiyet tayini, 8.ppt
11 Cryopreservasyon, 10.ppt
12 Doğumun kontrolü, 6.ppt
13 MOET programları, 12 Hayvansal Biyoteknoloji Uygulamalarında Güncel Gelişmeler.pptx
14 OPU, 14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194662 Üreme ile ilgili biyoteknolojiler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma
2 1187547 Üreme biyoteknolojilerinin temel prensiplerini öğrenme
3 1190250 Hayvansal üretim ile biyoteknoloji ilişkisini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek