Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT626 Protein Saflaştırma Teknikleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını öğretmek, biyokimyasal reaksiyonları açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Deniz Ekinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Biyokimya, E.Edip Keha ve Ö.İrfan Küfrevioğlu, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2010. 2.Biochemical Techniques: Theory and Practice, John F.Robyt, Bernard J.White, Waveland Press, Inc., Illinois, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Canlılarda bulunan biyomoleküllerin yapıları, fonksiyonları ve reaksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 1 11 11
27 Makale Yazma 1 46 46
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyomoleküller
2 Hücre yapısı
3 Su ve Sulu çözeltiler
4 Tampon çözeltiler
5 Aminoasitler
6 Proteinler
7 Enzimler
8 Enzim inhibisyonu
9 Ara Sınav
10 Karbohidratların yapısı
11 Karbohidratların fonksiyonu
12 Lipitlerin yapısı ve fonksiyonları, membran yapısı
13 Nükleik asitler
14 Vitaminler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1420701 Biyomoleküllerin kimyasal yapılarını bilir.
2 1401634 Protein saflaştırılma yöntemlerinin teorisini bilir.
3 1395480 Hücre yapısı ve organellerin görevleri hakkında bilgi birikimimine sahiptir.
4 1401765 Enzimlerin fonksiyonları, enzim inhibisyonu konusunda temel bilgi birikimine sahiptir.
5 1405174 Lipitler ve membran yapısı hakkında temel bilgi birikimine sahiptir.
6 1407668 Biyokimyasal reaksiyonlar öğrenme ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4 3
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek