Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT628 Kramotografi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Biyomoleküllerin ayrılması ve saflaştırılması için kullanılan yöntemler tanımlanacaktır. Ayrılması istenen biyomolekülün (protein, enzim, DNA, lipit) yapısı ve özelliklerine göre spesifik kromatografi sistemi dizayn edilerek yüksek kapasiteli ve verimli bir şekilde ayırım geröekleştirebilmek için gerekli prensipler ve düzeneklerin anlaşılması konusunda bilimsel ve teorik bilgilerin aktarılması, mevcut ve güncelleşmiş bilimsel bilgilerin teorik olarak anlatılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Deniz Ekinci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Montgomery, Conway, Spector, Chappel. Biyokimya Olgu Sunumlu Yaklaşım. Çeviri Editörü: Prof.Dr. Nilgün Altan. Palme Yayıncılık P.C. Champe, R.A. Harwey. Biyokimya. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Asuman Tokullugil, Uz.Dr. Melahat Dirican, Uz.Dr. Engin Ulukaya. Nobel Tıp Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
28 Makale Kritik Etme 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 70 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kromatografinin tarihçesi ve amacı
2 İyon değişim kromatografisi
3 Jel filtrasyon kromatografisi
4 Hidrofobik etkileşim kromatografisi
5 Kağıt kromatografisi
6 İnce tabaka kromatografisi
7 Elektroforez prensipleri
8 Poliakrilamid jel elektroforezi
9 Arasınav
10 Agaroz elektroforezi
11 Kromatogramlar
12 Protein kromatografisi
13 Gaz kromatografisi
14 Likit kromatografi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393180 Kromatografinin esasını anlar
2 1401551 Kromatografik yöntemleri bilir
3 1401588 Kromatografik uygulamalarla protein saflaştırmayı anlar
4 1390935 Spesifik kromatografik sistemler dizayn eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek