Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT613 Endüstriyel Genetik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere biyoteknolojik ve endüstriyel öneme sahip olan mikroorganizmaların ürettiği metabolitler, biyosentezleri, klasik mutagenez ve rasyonel yaklaşımlar temelinde genetik manipülasyonlarla endüstriyel mikroorganizma eldesi hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

The prokaryotes, Applied Microbiology and Biotechnology, 4th Ed. Eugene Rosenberg Editor-in-Chief Edward F. DeLong Stephen Lory Erko Stackebrandt Fabiano Thompson Editors, 2013 Springer Güncel makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroorganzimalar tarafından üretilen primer ve sekonder metabolizma ürünlerinin endüstriyel ölçekli üretimleri, suş geliştirme çalışmaları; klasik ve rasyonel yaklaşımlar, ticari uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 14 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
51 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik asit ve solvent üretimi: asetik asit, glukonik asit, süksinik asit, laktik asit, polihidroksialkalonik asit
2 Organik asit ve solvent üretimi: aseton, bütanol, isopropanol,
3 Organik asit ve solvent üretimi: propiyonik asit, bütirik asit, etanol
4 Aminoasit üretimi
5 Mikrobiyal ekzopolisakkaritler
6 Bakteriyel enzimler
7 Prokaryotik enzimlerin çeşitliliği ve biyoteknolojik uygulamaları
8 Gıda ve içecek üretiminde bakteriler
9 Bakteriyel farmastötik ürünler
10 Biyosürfaktanlar
11 Biyoremediasyon
12 Biyodeteriasyon
13 Mikrobiyal biyofilmler
14 Biyoyakıtlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289184 Birincil ve ikincil metabolizma ve metabolit kavramlarını öğrenme, mikroorganizmalar tarafından üretilen organik asit ve solvent ütretimi, ticariş uyuglamaları, suş geliştirme, genetik manipülasyonlar, fermentasyon teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma
2 1289185 Mikroorganizmalar tarafından üretilen aminoasitler, enzimler hakkında bilgi sahibi olma, ticari uygulamalar, suş geliştirmeye yönelik yaklaşımlar ve teknolojileri öğrenme
3 1289186 Mikroorganizmalar tarafından üretilen farmastötik ürünlerle ilgili genel bilgi ve kavramları öğrenme, bu alanda yapılan manipülasyon çalışmalarını, endüstriyel uygulamaları kavrama
4 1289187 Mikroorganizmaların gıda ve içecek üretimindeki rollerini öğrenme
5 1289188 Biyoremediasyon, ekzopolisakkartiler, mikrobiyal biyofilmler, biyoyakıtlar ve endüstriyel önemleri ve de uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek