Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT620 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı ve biyogüvenliği ile ilgili kavramların aktarımı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Musa Kavas

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to Plant Biotechnology, Chawla, H.S., Science Publishers Inc., Enfield (NH), Plymouth (UK), 2002. • Genomes, Brown, T.A., Bios Scientific Publishers, US, Canada, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genetik olarak değiştirilmiş (transgenik) bitki ve hayvansal organizmaların üretimi ve amaçları, hayvan ve bitki biyoteknolojisi ve genetiği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, Türkiye ve Dünya’da transgenik ürünlerin durumu, transgenik bitkisel besinlerin sağlık, çevre, biyoçeşitlilik ve sosyo-ekonomik yapıya etkileri, transgenik organizmaların eczacılık, tıp, veteriner ve temel araştırmalar açısından tartışılması, gıda olarak kullanılan transgenik bitkiler, biyogüvenlik, ulusal ve uluslararası mevzuatlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
34 Okuma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GDO tanımı
2 GDO sınıflandırılması
3 Gen aktarımı yöntemleri
4 GDOların ekonomideki yerleri
5 Biyogüvenlik tanımı
6 Dünyada biyogüvenlik uygulamaları
7 Türkiyede biyogüvenlik uygulamaları
8 Ara sınav
9 GDOların insan ve çevre üzerindeki etkileri
10 Gıdalarda GDO tanı yöntemleri
11 DNA temelli yöntemler
12 GDO tanısında kit kullanımı
13 GDO tanı teknolojisi
14 GDO tanısı için laboratuvar altyapısı
15 Genel degerlendirme
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
111219 1199225 GDO çeşitlerini bilir
111220 1201904 GDO oluşturma yöntemlerini bilir
111221 1208508 GDOlarla ilgili yasal düzenlemeleri bilir
111222 1215251 GDO tanımlama yöntemlerini bilir
111223 1220490 GDO'ların ekonomideki yerlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir