Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT624 Kök Hücre Teknolojileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Kök hücrelerin tanımlanmasının tarihsel gelişim sürecinin, kök hücre tiplerinin, kök hücrelerin tanımlanmasının, kök hücrelerin in vitro çoğaltılmasının, kök hücrelerin farklılaşması ve kök hücrelerin tıbbi kullanımının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Lanza R. 2009. Essentials of Stem Cell Biology. Second edition, Elsevier Inc. 2. Dündar M, Bağış H. 2010. Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Yayınları No=180. 3. Daştan A, Günal G, İldoğan L, Somuncu G. 2009. Kök Hücre Teknolojisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, , Ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kök hücrelerin tanımlanmasının tarihsel gelişim süreci, kök hücrenin temel özellikleri, kök hücre tipleri, kök hücrelerin tanımlanması, kök hücre yüzey belirteçleri, kök hücrelerin in vitro çoğaltılması, kök hücrelerin farklılaşması, hücre farklılaşmasıyla ilgili proteinler, embriyonik kök hücrelerin farklılaşmasında besi ortamının etkileri, pluripotensi ile ilişkili transkripsiyon faktörleri, kök hücrelerin tıbbi kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
54 Ev Ödevi 2 26 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kök hücrelerin tanımlanmasının tarihsel gelişim süreci, kök hücre teknolojisi.pptx
2 Kök hücrenin temel özellikleri, kök hücre teknolojisi.pptx
3 Kök hücre tipleri, kök hücre teknolojisi.pptx
4 Kök hücrelerin tanımlanması, kök hücre teknolojisi.pptx
5 Kök hücre yüzey belirteçleri, kök hücre teknolojisi.pptx
6 Kök hücrelerin in vitro çoğaltılması, kök hücre teknolojisi.pptx
7 Kök hücrelerin farklılaşması, kök hücre teknolojisi.pptx
8 Arasınav
9 Kök hücre farklılaşmasıyla ilgili proteinler, kök hücre teknolojisi.pptx
10 Embriyonik kök hücrelerin farklılaşmasında besi ortamının etkileri, kök hücre teknolojisi.pptx
11 Embriyonik kök hücrelerin farklılaşmasında besi ortamının etkileri, kök hücre teknolojisi.pptx
12 Pluripotensi ile ilişkili transkripsiyon faktörleri, kök hücre teknolojisi.pptx
13 Kök hücrelerin tıbbi kullanımı kök hücre teknolojisi.pptx
14 Kök hücrelerin tıbbi kullanımı kök hücre teknolojisi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279001 Kök hücrenin temel özelliklerinin öğrenilmesi
2 1279002 Kök hücre tiplerinin öğrenilmesi
3 1279003 Kök hücrelerin tanımlanmasının öğrenilmesi
4 1279004 Kök hücre farklılaşmasıyla ilgili proteinlerin öğrenilmesi
5 1279005 Kök hücrelerin tıbbi kullanımının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek