Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT634 Mikrobiyal İkinci Metabolitler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere biyoteknolojik ve endüstriyel öneme sahip olan mikrobiyal ikincil metabolitlerin çeşitleri, biyosentezleri, moleküler düzenlenmeleri ve endüstriyel üretim yöntemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Biosynthesis of Secondary Metabolites - Second Edition R.B. Herbert, Springer; 2 edition (2006) • Hanson, J.R. (2003). Natural Products: The Secondary Metabolites. Royal Society of Chemistry, İngiltere • Fermentation microbiology and biotechnology-3rd edition El-Mansi, Mansi Boca Raton, FL : Taylor & Francis/CRC Press, 2012. • Metabolomics: Methods and protocols, Wolfram Weckwerth,, Humana press 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birincil ve ikincil metabolitler arasındaki farklılıklar, mikroorganizmalar tarafından ikincil metabolit biyosentezi ve regülasyou, ikincil metabolit çeşitleri, yeni ikincil metabolit keşif yöntemleri ile endüstriyel ölçekte ikincil metabolit üretim teknikleri, metabolomik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 14 10 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 14 1 14
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 4 4
21 Rapor Sunma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birincil ve ikincil metabolizma; birincil ve ikincil metabolitler mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
2 İkincil metabolitlerden antibiyotikler ve etki mekanizmaları mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
3 Antibiyotik üreten mikroroganizmalar: Streptomyces, Bacillus, Penicillium, Aspergillum ve diğer bazı Aktinomisetler mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
4 Antibiyotik çeşitleri: makrolid, poliketid tipi antibiyotikler mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
5 Aminoglikosid ve Beta laktam grubu antibiyotikler mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
6 İkincil metabolitlerin biyosentez mekanizmaları: Grup1-2-3 reaksiyonları mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
7 İkincil metabolitlerin biyosentetik gen kümeleri, yapısal biyosentetik genler, düzenleyici genler ve self-dirençlilik genleri mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
8 İkincil metabolit biyosentezinin moleküler regülasyonu; feedback regülasyonu, stringent response regülasyonu, otoregülasyon ve pleiotrofik düzenlenme mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
9 Mevcut ikincil metabolitlerin mikroorganizmalardan izolasyonu mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
10 Yeni biyoaktif ikincil metabolitleri araştırma yöntemleri mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
11 Sekonder metabolizmanın sentetik biyolojisi için metabolomik metotlar- Yeni biyoaktif metabolitlerin metabolomik araçlar kullanılarak keşfi; sıvı kromatografisi-yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrisi (LC-HRMS), nukleer manyetik rezonans (NMR) spektrokopisi vb. mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
12 Bakteriyel genom madenciliği, Kriptik gen kümeleri mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
13 İkincil metabolitlerin endüstriyel çapta üretimleri, fermantasyon teknolojisi mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx
14 Türkiye'de ikincil metabolitlerin biyoteknolojik ve endüstriyel üretimleri mikrobiyal ikincil metabolitler-ders notu.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508186 Birincil ve ikincil metabolit kavramları hakkında bilgi sahibi olma, mikroorganizmalar tarafından üretilen biyoaktif ikincil metabolitler çeşitlerini öğrenme
2 1508187 Mikroorganizmalar tarafından ikincil metabolitlerin biyosentezleri ve moleküler düzenlenmelerinin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi olma
3 1508188 Mikroorganizmalar tarafından üretilen biyoaktif ikincil metabolitlerin izolasyonunu öğrenme
4 1508189 Yeni biyoaktif ikincil metabolit araştırma yöntemlerini öğrenme, metabolomik araçlarının ikincil metabolit keşfinde nasıl kullanacağı hakkında bilgi sahibi olma
5 1508190 Endüstriye ölçekte biyoaktif ikincil metabolit üretim teknolojilerini öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3
2 5 3 4 5
3 5 5 5 4
4 4 4 5 3
5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek