Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT607 Populasyon Genetiği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencilerine popülasyonların; genetik yapısı, gen ve genotip çeşitliliği, popülasyon içi ve popülasyonlar arası genetik ilişki ve etkileşimlerin belirlenmesi , konularında bilgi vermeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Levent MERCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gillespie, J.H. 1997. Population Genetics: A Concise Guide. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London. ISBN 0-8018-5764. Diğer güncel kaynak ve makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Popülasyon genetiğine giriş Hardy-Weinberg yasası Genetik sürüklenme Doğal seleksiyon Genetik çeşitlik kaynakları ve çeşitliliğin önemi Genetik karakterizasyon Popülasyonun moleküler karakterizasyonu Popülasyon içi, alt popülasyonlar arası etkileşimler Popülasyon içi genetik çeşitliliğin belirlenmesi Popülasyonlar arası genetik çeşitliliğin belirlenmesi Yapay seleksiyon ile gen ve genotip frekanslarının değiştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 5 2 10
10 Tartışma 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Popülasyon genetiğine giriş
2 Hardy-Weinberg yasası
3 Genetik sürüklenme
4 Doğal seleksiyon
5 Genetik çeşitlik kaynakları ve çeşitliliğin önemi
6 Genetik karakterizasyon
7 Popülasyonun moleküler karakterizasyonu-I
8 Popülasyonun moleküler karakterizasyonu-II
9 Arasınav
10 Popülasyon içi, alt popülasyonlar arası etkileşimler
11 Popülasyon içi genetik çeşitliliğin belirlenmesi
12 Popülasyonlar arası genetik çeşitliliğin belirlenmesi
13 Yapay seleksiyon ile gen ve genotip frekanslarının değiştirilmesi
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508212 Popülasyon içi ve popülasyonlar arası genetik ilişkileri anlama ve yorumlama yeteneği kazanmak.
2 1508213 Popülasyonların genetik karakterizasyonunda uygun yöntemi tespit edebilmek.
3 1508214 Gen ve genotip frekanslarını genetik ıslahta kullanabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 5 4 4 4 5 4 4 5
2 3 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3
3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek