Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT611 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Hayvancılıkta uygulanan ve güncel biyoteknolojik keşiflerin öğrenciye aktarılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders sunumları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvancılıkta uygulanan biyoteknolojiler Transgenik hayvan üretimi Farmasotik töröpatik protein üretimi Ksenotransplantasyon Spermada ve embriyoda cinsiyet tayini Gen modifikasyonu Gen knockout, knockdown ve knockin uygulamaları Gene susturma metodları Hayvancılıkta CRISPR-Cas9 uygulamaları Klonlama Embriyo bölme Kök hücre uygulamaları Alternatif kriyoprezervasyon yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 1 2 2
28 Makale Kritik Etme 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 30 60
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvancılıkta uygulanan biyoteknolojiler
2 Transgenik hayvan üretimi
3 Farmasotik töröpatik protein üretimi
4 Ksenotransplantasyon
5 Spermada ve embriyoda cinsiyet tayini
6 Gen modifikasyonu
7 Gen knockout, knockdown ve knockin uygulamaları
8 Gene susturma metodları
9 Vize Sınavı
10 Klonlama
11 Embriyo bölme
12 Kök hücre uygulamaları
13 Alternatif kriyoprezervasyon yöntemleri
14 Hayvancılıkta CRISPR-Cas9 uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548012 Hayvancılıkta uygulanan biyoteknolojilerin öğrenilmesi
2 1548013 Hayvancılıkta uygulanan çeşitli gen modifikasyon yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1548014 Farmasotik töröpatik protein üretimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek