Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT633 Mikrobiyal Biyoteknoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Omik çalışmalarının katkılarıyla bitki ve hayvan zararlılarının biyolojik kontrolü için mikrobiyal ajanların geliştirilmesi, virülansı azaltılmış bitki ve hayvan patojenlerinin eldesi, yeni endüstriyel katalizörlerin ve fermantasyon organizmalarının geliştirilmeleri, tarımsal atıklarla kirlenmiş toprak ve suyun biyoremediasyonu için yeni mikrobiyal ajanların geliştirilmeleri vb. konularda bilgi ve uygulamaları öğrenciye kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Industrial Microbiology and Biotechnology, N Okafor, 1 Edition, Science Publishers, 2007 Fermentation Microbiology and Biotechnology,   EMT. El- Mansi, CFA. Bryce,  AL. Demain, AR. Allman, 2. Edition, CRC Press, 2006 Güncel makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rekombinant DNA teknolojileri, omik teknolojileri, mikrobiyal üreme kinetikleri, fermantasyon teknolojisi, rekombinant protein üretimi, protein mühendisliği, direkt mutagenez, biyoremediasyon, PGPR ler, biyomadencilik, biyoyakıtlar, antibiyotik ve aşı üretimi, mikrobiyal insektisitler, alternatif enerji üretimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
7 Laboratuvar 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 10 1 10
48 Sözlü Sınav 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyal Biyoteknolojinin tarihçesi, kapsamı: kullanılan teknikler ve örnekler
2 DNA, RNA, protein sentezi, Rekombinant DNA teknolojisi, klonlama, Prokaryot ve ökaryotlarda gen ifadesi ve manipülasyonu
3 Omiks dünyası: genomik, proteomik, transkriptomik, metagenomik, metabolomik
4 Suşların izolasyonu ve taranması
5 Mikrobiyal üreme kinetikleri: kesikli ve sürekli kültür, fermantasyon teknolojisi, biyofilm, immobilize hücreler
6 PROTEİNLERİN REKOMBİNANT MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİMLERİ, PROTEİN MÜHENDİSLİĞİ, DİREKT MUTAGENEZ
7 Biyokatalizler: doğal enzimler ve varyantları
8 Mikroorganizmaların endüstriyel kullanımları: ticari ürünler, biyopolimerler, aminoasitler, etanol
9 BİYOREMEDİASYON, ATIK SU ARITIMI, AĞIR METALLERİN UZAKLAŞTIRILMASI, biyomadencilik, biyoyakıtlar
10 PGPR’LER, mikrobiyal insektisitler, gut mikrobiyota
11 Antibiyotik ve aşı üretimi
12 Alternatif enerji üretimi
13 Sunumlar I
14 Sunumlar II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289210 Rekombinant DNA Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama yapabilme
2 1289211 Mikrobiyal insektisitler, PGPR'ler ve bağırsak mikroflorası ile ilgili yapılan biyoteknolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma
3 1289212 Mikrobiyal üreme kinetikleri, fermantasyon teknolojisi ve immobilize hücre teknolojisini öğrenme
4 1289213 Protein mühendisliği, rekombinant protein üretimi konularında bilgi sahibi olma
5 1289214 Tarımsal atıkların biyoteknolojide kullanım alanlarını öngörebilme yetisi kazanma
6 1289215 Tarımda mikrobiyal biyoteknoloji uygulamaları konusunda fikir sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66927 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 66931 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 66928 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 66932 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68485 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 66929 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 66926 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 66930 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 66924 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 68484 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 66925 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 5 5
3 5 5 4
4 5 5 4
5 5 5 5
6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek