Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBT639 Transgenik Hayvan Üretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Transgenik hayvanların üretiminde kullanılan teknolojiler, transgenik hayvan modelleri ve transgenik hayvanların kullanım alanları

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Uğur ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahimi Mohammed, Tilaye Shibbiru, Ashenafi Mengistu, Fanos Tadesse. 2016. Transgenic Animal Technology: Technique and Its Application to Improve Animal Productivity. Advances in Life Science and Technology Dündar M., Bağış H. 2010. Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları. Erciyes Üniversitesi Yayınları No=180. Pariera-raja F. 2013. Animal Biotechnology. Wisdom Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Transgenik hayvan üretiminin tarihsel gelişimi, transgenik hayvan üretiminde kullanılan teknikler, viral vektörler ile gen transferi, embriyonik kök hücrelere gen transferi, sperm hücrelerine gen transferi, testislere gen transferi, klonlama teknolojisi ile transgenik hayvan üretimi, pronükleer DNA mikro enjeksiyonu ile gen transferi, transgen analizinde kullanılan temel yöntemler, ideal bir transgenik hattın oluşumu, transgenik hayvan modelleri ve tıbbi araştırmalarda kullanımı, transgenik fare üretimi (knock-out, knock-in, knock-down), transgenik rat üretimi, transgenik çiftlik hayvanlarının üretimi, transgenik hayvanların sütünden rekombinant protein üretimi ve biyoreaktör hayvanlar, transgenik hayvanların gıda güvenilirliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Transgenik hayvan üretiminin tarihsel gelişimi
2 Transgenik hayvan üretiminde kullanılan teknikler
3 Transgen analizinde kullanılan temel yöntemler
4 İdeal bir transgenik hattın oluşumu
5 Transgenik hayvan modelleri ve tıbbi araştırmalarda kullanımı
6 Transgenik fare üretimi
7 Transgenik rat üretimi
8 Vize
9 Transgenik çiftlik hayvanlarının üretimi
10 Transgenik hayvanların sütünden rekombinant protein üretimi
11 Biyoreaktör hayvanlar
12 Transgenik hayvanların biyogüvenlik problemleri ve alınacak önlemler
13 Transgenik hayvanların gıda güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve saptanması
14 Hayvan veya insan ilacı taşıyan transgenik hayvanlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530006 Transgenik hayvan nasıl üretilir bilir
2 1530007 Transgenik hayvanların ekonomik düzeylerini bilir
3 1530008 Transgenik hayvanların tarım ve tıp alanındaki kullanım alanlarını bilir
4 1530009 Transgenik hayvanlardaki biyogüvenlik ve alınacak tedbirleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74659 Tarımsal biyoteknoloji konusunda çeşitli teknikleri öğrenme ve kaynakları değerlendirme özelliğine sahiptir.
2 74663 Modern tarımsal üretim için gerekli olan kuramsal bilgilere sahiptir.
3 74660 Tarımsal Biyoteknoloji konusunda uygulama yapabilir, çeşitli alet ve ekipmanları kullanabilir.
4 74664 Tarımsal biyoteknoloji alanında gerekli projeleri yapabilir ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 76217 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerle sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir ve uygulayabilir.
6 74661 Bilgi ve becerilerine göre proje hazırlayabilir ve bağımsız çalışma özelliği kazanabilir
7 74658 Ürettiği ürünleri insanlığın yararına kullanabilir, teknoloji üretebilir ve sanayi ile irtibat yapabilir
8 74662 Çalışma sonuçlarını değerlendirerek yeni fikirler ortaya koyabilir
9 74656 Toplumsal konularda fikir ortaya koyabilme ve fikirlerinden istifade edebilir ve bağımsız ve takım çalışması yeteneğini kazanır
10 76216 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile iletişim kurabilir, faydalı projeler üretebilir ve uygulayabilir
11 74657 Çalışma alanıyla ilgili bilgilerini artırabilir, yeni fikirler ortaya koyabilir ve uzmanlaşabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek