Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS604 Drenaj Sistemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarımsal Drenajın Planlama kriterleri ve temel kavramları hakkında bilgi verilir ve planlama gerçekleştirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güngör, Y. Ve Erözel Z., 2001. Drenaj ve Arazi Islahı, A.Ü. Ziraat fakültesi Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal drenajın tanımı kapsamı ve amacı, drenaj etüdleri, yüzey ve toprak altı drenajının projelenme kriterlerinin belirlenmesi ve projelemesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 6 2 12
8 Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
14 Gözlem 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi
2 Tarımsal drenaj tanımı ve yararları
3 toprak bitki su ilişkileri
4 Drenaj etüdleri LABORATUVAR KOŞULLARINDA TOPRAK GEÇİRGENLİĞİNİN SAPTANMASI.docx
5 Drenaj etüdleri HİDROLİK İLETKENLİK BELİRLEME YÖNTEMLERİ.doc
6 Drenaj yöntemleri 1046__Drenaj_Sistemleri.ppt
7 Yüzey drenaj hidroliği
8 Yüzey drenaj planlama kriterleri Tabansuyu verim ilişkisi.ppt
yagış süre eğrileri.png
9 Toprak altı drenajı Toprak etütleri.ppt
10 Toprak altı drenaj kriterleri
11 Toprak altı drenajı planlama
12 drenaj malzemeleri
13 Drenaj projesi
14 Drenaj projesi sonuçlandırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504477 Planlama kriterlerinin belirlenmesi
2 1504478 Tarımsal drenaj planlama ve projeleme
3 1504479 Toprağın hidrolik iletkenliğinin belirlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74578 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74577 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 74579 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 74583 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 74580 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 74581 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 74582 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5
2 4 5 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek