Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102056042012 Drenaj Sistemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Tarımsal Drenajın Planlama kriterleri ve temel kavramları hakkında bilgi verilir ve planlama gerçekleştirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güngör, Y. Ve Erözel Z., 2001. Drenaj ve Arazi Islahı, A.Ü. Ziraat fakültesi Ders Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal drenajın tanımı kapsamı ve amacı, drenaj etüdleri, yüzey ve toprak altı drenajının projelenme kriterlerinin belirlenmesi ve projelemesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 6 2 12
8 Rehberli Problem Çözümü 5 6 30
14 Gözlem 2 3 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi
2 Tarımsal drenaj tanımı ve yararları
3 toprak bitki su ilişkileri
4 Drenaj etüdleri
5 Drenaj etüdleri
6 Drenaj yöntemleri
7 Yüzey drenaj hidroliği
8 Yüzey drenaj planlama kriterleri
9 Toprak altı drenajı
10 Toprak altı drenaj kriterleri
11 Toprak altı drenajı planlama
12 drenaj malzemeleri
13 Drenaj projesi
14 Drenaj projesi sonuçlandırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284747 Planlama kriterlerinin belirlenmesi
2 1284748 Tarımsal drenaj planlama ve projeleme
3 1284749 Toprağın hidrolik iletkenliğinin belirlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66846 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66845 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66847 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66851 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66848 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66849 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66850 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 4 5
2 4 5 4 5 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek