Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS612 Hidrolojide Olasılık Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere içerik doğrultusunda Hidrolojide Olasılık yöntemlerine ilişkin konuları sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sakine ÇETİN TANER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bayazıt, M., Hidrolojide İstatistik Yöntemler, Teknik Üniversite Matbaası, 1981 2. Usul, N., Mühendislik Hidrolojisi. Odtü Yayıncılık, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hidrolojide istatistik yöntemlerinin önemi, Olasılık kavramı, hidrolojideki yeri, Olasılık Dağılım Fonksiyonları, Örnekleme Dağılımları ve İstatistik Hipotezler, Korelasyon ve Regresyon, Hidrolojik Süreçler, Frekans analizleri, Hidrolojide kullanılan sürekli ve kesikli değişkenlerin olasılıklı dağılımları ve dağılımların parametrelerinin tahmini, Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Geometrik Dağılım, Normal Dağılım ve Eksterm Değerler Dağılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 4 20 1
6 Uygulama/Pratik 5 20 1
27 Makale Yazma 5 20 1
29 Bireysel Çalışma 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Hidroloji 1--.pdf
2 Hidrolojide istatistik yöntemlerin önemi 2---.pdf
3 İstatistikte Temel Kavramlar 3--.pdf
4 Olasılık kavramı ve hidrolojideki önemi 4--.pdf
5 Olasılık Dağılım Fonksiyonları 5---.pdf
6 Örnekleme Dağılımları ve İstatistik Hipotezler 6--.pdf
7 Korelasyon ve Regresyon analizi 7--.pdf
8 Örnek Uygulamalar 8--.pdf
9 Ara Sınav 9--.pdf
10 Hidrolojide kullanılan sürekli ve kesikli değişkenlerin olasılıklı dağılımları ve dağılımların parametrelerinin tahmini
11 Hidrolojik Süreçler ve Frekans analizleri
12 Binom Dağılımı ve uygulamalar
13 Poisson ve Geometrik Dağılım ve uygulamalar
14 Normal Dağılım ve Eksterm Değerler Dağılımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548612 Hidrolojide istatistik yöntemlerinin önemini öğrenir
2 1548613 Olasılık kavramını öğrenir.
3 1548614 Olasılık Dağılım Fonksiyonlarını öğrenir.
4 1548615 Örnekleme Dağılımlarını ve İstatistik Hipotezlerini öğrenir.
5 1548616 Korelasyon ve Regresyon analizini kavrar.
6 1548617 Hidrolojide kullanılan sürekli ve kesikli değişkenlerin olasılıklı dağılımları
7 1548618 Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Geometrik Dağılım, Normal Dağılım ve Eksterm Değerler Dağılımı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74578 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74577 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 74579 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 74583 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 74580 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 74581 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 74582 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 1 5 1
2 3 2 5
3 5 2 3 3 3
4 3 4 3 3
5 5 3 4
6 4 5 3
7 2 5 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek