Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102056282012 Tarımda Su Kalitesi ve Yönetimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Sulama suyu kalitesini değerlendirmeyi ve tuzlu suların sulamada kullanıldığı durumda verimli ve sürekli bitki yetiştiriciliği için uygulanabilecek yönetim prensiplerini öğretmek. Suların kalitelerinin çok değişkenli istatistiksel yöntemler ile grafiksel yöntemler ile değerlendirilmesini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

FAO 29: 1994 Water quality for irrigation

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su kaynağı olarak tuzlu sular, tuzların toprak ve bitki üzerine etkileri, su kalitesini belirleme, tuzlu suların sulama suyu olarak kullanılması halinde izlenecek yönetim ilkeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 4 20 1
54 Ev Ödevi 2 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
9 Problem Çözümü 5 5 25
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 5 2 10
12 Takım/Grup Çalışması 2 5 10
19 Beyin Fırtınası 2 5 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tuzlu suların kalite özellikleri, tuzluluğa ilişkin tanımlar ve göstergeler, tuzlu suların sınıflandırılması
2 Tuzların toprak üzerine etkisi
3 Tuzların bitkiler üzerine etkisi
4 Tuzlu suların sulamaya ve bitkisel üretime uygunluğunu belirlemede kullanılan standartlar ve ölçütler
5 Toprağın geçirgenliği ve işlenme özellikleri üzerine tuzların zaralı etkilerini belirlemede dikkate alınan etmenler
6 Tuzluluk ve toksisite zararlarını belirlemede dikkate alınan etmenler
7 Ara sınav
8 Tuzlu suların sulama ve bitkisel üretim için uygunluğunu belirlemede kullanılan yöntemler
9 Tuzlu sular kullanıldığında izlenecek yönetim prensipleri
10 Tuzlu suların sulamada kullanımına ilişkin örnekler
11 Çok değişkenli istatistiksel analizler ile suların değerlendirilmesi
12 Çok değişkenli istatistiksel analizler ile suların değerlendirilmesi
13 Grafisel analizler ile suların değerlendirilmesi
14 Grafisel analizler ile suların değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169097 Bitki yetiştiriciliği için su kalitesinin uygunluğunu belirleme
2 1155117 toprak tuzluluğunu ve bitki yetiştiriciliğini yönetme prensiplerini öğrenme
3 1162902 Su kalitesinin grafiksel yöntemlerle değerlendirebilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66846 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66845 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66847 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66851 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66848 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66849 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66850 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5
2 4 4 5 5 4 5 4
3 4 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek