Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama süreciyle ilgili çalışma sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, Ankara. 2. Cebeci, S.2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 3. Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları. 4. Hafner, A.W. 1998. Descriptive Statistical Techniques for Librarians. 5. Karasar, N.1995. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara. 6.Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. New Age International Publishers, India. 7.Özdamar, K. 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan 8. Kitabevi, Eskişehir. 8. Seyidoğlu, H.2009. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 2 25 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 4 12 48
28 Makale Kritik Etme 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntembilimi
2 Araştırma konusunu belirleme
3 Araştırma problemini tanımlama
4 Kaynakların taranması
5 Atıf Yapılması
6 Intihal analiz programları hakkında bilgi verilmesi
7 Ara Sınav
8 Bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
9 Bilimsel yayın etiği ilkeleri
10 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
11 Makale inceleme I
12 Makale inceleme II
13 Makale inceleme III
14 Dönem Ödevi
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275904 Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2 1275905 Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3 1275906 Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
4 1275907 Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
5 1275908 Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66846 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66845 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66847 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66851 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66848 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66849 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66850 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 4 5 5
2 3 3 4 5 4 5 5
3 3 4 5 5 4 5 5
4 4 4 5 5 4 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek