Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2102056192000 Seralarda Modelleme 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Seralarda gerçek ortama göre elde edilen sonuçların doğasını açıklamak ve davranışını belirlemek için, değişik girdilere veya çevre koşullarını içeren modelleri kurularak gerçeğe yakın sonuçları yorumlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş Boyutsal özelliklerin belirlenmesi Sera içi çevre koşulları Sera içi enerji dengesi Havalandırna Soğutma Isıtma ara sınav Boyutsuz özelliklerin belirlenmesi Pi terimlerinin belirlenmesi Sera içi termodinamik özelliklerin ortaya çıkarılması Hesaplamalı akışkan dinamiği için grekli koşullar Hesaplamalı akışkan dinamiği için grekli koşullar Bilgisayar programları ile uygulamlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Boyutsal özelliklerin belirlenmesi
3 Sera içi çevre koşulları
4 Sera içi enerji dengesi
5 Havalandırma
6 Soğutma
7 Isıtma
8 Boyutsuz özelliklerin belirlenmesi
9 Pi terimlerinin belirlenmesi
10 Sera içi termodinamik özelliklerin ortaya çıkarılması
11 Hesaplamalı akışkan dinamiği için gerekli koşullar
12 Hesaplamalı akışkan dinamiği için gerekli koşullar
13 Bilgisayar programları ile uygulamalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130319 1218243 Seraların yapısal özellikleri göz önüne alınarak modelleme
130320 1218653 Sera iç koşullarına bağlı olarak havalandırma , soğutma, ıstma gibi iklime bağlı koşullarının modellenmesi
130321 1219157 Boyutsal modellenmenin koşullarının matematiksel olarak ifade edilmesi
130322 1219560 Seralarda çevre koşullarının fiziksel modelenmesinin esasları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66846 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66845 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66847 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66851 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66848 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66849 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66850 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip