Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETYS624 Surface Irrigation Systems Planning 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bazı bitkilerin sulanmasında yüzey sulama yöntemlerinin kullanılması zorunludur. Yüzey sulama yöntemlerini kullanırken sulama randımanlarını düşürmemek için doğru planlama yapmak gerekir. Bu dersin amacı yüzey sulama yöntemlerini planlarken en yüksek randımanlara ulaşabilecek planlama ile su tasarrufu yapmak ve daha az suyla daha fazla alan sulaması yaparak sınırlı kaynakları daha etkili kullanmanın yollarını göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sulama yöntemleri uygulamalarının incelenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Walker, W.R. and Skogerboe G.V. 1987. Surface Irrigation - theory and practice.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzey sulama yöntemlerinin planlanmasında kullanılan bilgisayar simulasyon programlarının tanıtımı, yüzey sulama yöntemlerinin optimum şekilde planlanmasının sağlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
9 Problem Çözümü 14 4 56
22 Proje Hazırlama 2 18 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzey sulamaya ilişkin parametrelerin belirlenmesi
2 İnfiltrasyon ve sulamadaki önemi
3 Yüzey sularının ölçümü
4 Yüzey sularının ölçümünde kullanılan araç, gereç ve cihazların kullanımı
5 Karıklara giren çıkan alımın ölçülmesiyle infiltrasyonun belirlenmesi
6 Yüzey sularının ölçümü
7 Açık karıklarda planlama kriterleri
8 Kapalı karıklarda planlama kriterleri
9 Karık sulama yönteminde sulama randımanını artırma
10 Border sulama yönteminin planlanması
11 Border sulama yönteminde sulama randımanını artırma
12 Tava sulama yönteminin planlanması
13 Tava sulama yönteminde sulama randımanını artırma
14 Yüzey sulama yöntemlerinin planlanmasında kullanılan simulasyon programları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
82979 1284171 Sulanacak arazide yüzey sulama yöntemine gereksinim olup olmadığına karar verir.
82980 1284172 Karık sulama yöntemini optimum şekilde planlar.
82981 1284170 Border sulama yöntemini optimum şekilde planlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66846 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66845 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66847 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66851 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 66848 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 66849 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 66850 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
82979 4 3 3 4 5 3 3
82980 2 3 2 2 4 4 4
82981 5 5 1 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek