Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama süreciyle ilgili çalışma sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arıkan, R.2000. Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi, Ankara. 2. Cebeci, S.2015. Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 3. Day, R.A. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Tübitak Yayınları. 4. Hafner, A.W. 1998. Descriptive Statistical Techniques for Librarians. 5. Karasar, N.1995. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara. 6.Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. New Age International Publishers, India. 7.Özdamar, K. 2003. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan 8. Kitabevi, Eskişehir. 8. Seyidoğlu, H.2009. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 2 25 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 20 20
20 Rapor Hazırlama 4 12 48
28 Makale Kritik Etme 4 20 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntembilimi 1.hafta bye.zip
2 Araştırma konusunu belirleme 2.hafta bye.zip
3 Araştırma problemini tanımlama 3. hafta bye.zip
4 Kaynakların taranması 4. hafta bye.zip
5 Atıf Yapılması 5. hafta bye.zip
6 Intihal analiz programları hakkında bilgi verilmesi 6. hafta bye.zip
7 Ara Sınav 7. hafta bye.zip
8 Bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri 8. hafta bye.zip
9 Bilimsel yayın etiği ilkeleri 9 hafta bye.zip
10 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar 10 hafta bye.zip
11 Makale inceleme I 11 hafta bye.zip
12 Makale inceleme II 12 hafta bye.zip
13 Makale inceleme III 13.hafta bye.zip
14 Dönem Ödevi 14.hafta bye.zip
15 Final Sınavı 15.hafta bye.zip
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556331 Bilimsel araştırma ve özelliklerini açıklayabilme
2 1556332 Bilimsel araştırma önerisi hazırlayabilme
3 1556333 Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme
4 1556334 Literatür tarayabilme ve atıflayabilme
5 1556335 Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74578 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74577 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 74579 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 74583 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip
5 74580 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
6 74581 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
7 74582 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 2 3 2 3 3 3
4 3 3 4 3 4 4 3
5 3 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek