Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2101046062000 İleri Elektrokimya 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrenci ileri düzeyde elektrokimya kimya bilgisine sahip olmalıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Necati MENEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrolit çözelti kimyası Elektrotlar, Elektrokimyasalhücreler, İletkenlik, Elektroliz, Voltammetri, Elektroanalitik Yöntemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 12 10 120

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrolit Çözelti Kimyası İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
2 Elektrolit Çözelti Kimyası storage/app/public/nmenek/108973
3 Elektrotlar İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
4 Elektrotlar İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
5 Elektrokimyasal hücreler İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
6 Elektrokimyasal hücreler İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
7 İletkenlik İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
8 İletkenlik İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
9 Elektroliz İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
10 Elektroliz İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
11 Voltametrik Teknikler İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
12 Voltametrik Teknikler İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
13 Elektroanalitik Yöntemlerin uygulaması İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
14 Elektroanalitik Yöntemlerin uygulaması İleri Elektrokimya Ders Notları .pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164319 Elektrolit çözelti kimyası hakkında genel bilgiler
2 1168179 Elektrotlar ve Elektrokimyasal hücreler hakkında genel bilgiler
3 1169117 İletkenlik hakkında genel bilgiler
4 1169371 Elektroliz ve votametrik teknikler hakkında genel bilgiler
5 1171146 Elektroanalitik yöntemlerin uygulamaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66405 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 66406 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 66407 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 66408 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 66409 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 66410 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 66411 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 66412 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 66413 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 66414 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek